Посебне мере заштите становништва од заразних болести ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем


Нови веб сајт Музеја у Смедереву


Музеј у Смедереву у четвртак 20. децембра покренуће нови веб сајт на новој адреси www.mus.org.rs и тим поводом приредиће презентацију уз новогодишњи коктел за новинаре и представнике одељења за односе са јавношћу установа у култури и туризму.

Нови веб сајт имплицира потпуно нов визуелни идентитет Музеја на вебу, као и нове форме комуникације Музеја како са најширом публиком тако и са медијима и стручном јавношћу.
 
Визија пројекта Смедеревско наслеђе на мрежи поставља веб сајт Музеја као кључ идентификације локалне заједнице на вебу, а из ње проистиче мисија према којој је нови веб сајт јединствена и интегришућа комуникационо-презентациона платформа смедеревског музеја која унапређује очување и презентацију наслеђа, материјалног и нематеријалног, покретног и непокретног, као и полазна основа за информисање корисника веба (интернета) о наслеђу Смедерева и смедеревског краја.

Циљеви пројекта су: повећано интересовање за наслеђе смедеревског краја и популаризација значаја очувања наслеђа смедеревског краја код свих доносиоца одлука и локалног становништва; наставак умрежавања смедеревских установа у култури које се баве очувањем и презентацијом културног наслеђа са циљем представљања њиховог рада на неком будућем јединственом интернет порталу Смедеревско наслеђе; снажење туристичких потенцијала града Смедерева и друго.
 
Имајући у виду значај унапређења комуникације установа у култури са корисницима услуга (јавност), сматрамо да је од изузетне важности медијска популаризација новог веб сајта како би он у будућности постао незаобилазна тачка на вебу за све кориснике интернета који се занимају за култуно-историјску баштину и прошлост града Смедерева и околине.

Нови веб сајт Музеја у Смедереву реализован је у оквиру пројекта Музеја у Смедереву Смедеревско наслеђе на мрежи. Интегрална презентација културног наслеђа на интернету, који је финансијски подржан од Министарства културе и информисања Републике Србије и Града Смедерева. Аутор пројекта је Мирослав Лазић, кустос смедеревског музеја.