ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА НАСТАВЉА БОРБУ ПРОТИВ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ „ЦВРЧАК 2018“ Представљен РОМАЦТЕД програм ... Споразум о сарадњи Града Смедерева и Економског факултета у Београду


Ново радно време у Градској управи Смедерево

Одлуком начелника Градске управе Смедерево, а на основу члана 55. и члана 192. Закона о раду (Службени гласник РС, број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), запослени у Градској управи од 1. јуна ће радити по новом радном времену и то од 6 часова и 30 минута до 14 часова и 30 минута.

 

Рад Одељења за општу управу, месне заједнице и заједничке послове - Одсека за општу управу обављаће се у две смене и то:

-       писарница - прва смена од 6 и 30 до 14 и 30, а друга од 11 до 19 часова

-       матична служба - прва смена од 6 и 30 до 14 и 30, а друга од 11 до 19 часова.

 

Овим ће бити омогућено грађанима да и у поподневним сатима обаве послове у писарници и матичној служби Градске управе.

 

Одељење за урбанистичко - комуналне, имовинско - правне, пословни простор и инспекцијске послове - Одсек за инспекцијске послове - Група за комуналну инспекцију радиће такође у две смене и то пре подне од 6 часова и 30 минута до 14 и 30, а поподне од 14 до 22 часа.

 

По истом радном времену од 1. јуна радиће и Одељење комуналне полиције.