24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU DOPUNA ODLUKE o Ograničenju rada svih ugostiteljskih objekata NA TERIOTIRIJI GRADA SMEDEREVA NEMA ZARAŽENIH NI OBOLELIH OD KORONA VIRUSA Ograničenje rada svih ugostiteljskih objekata


O B A V E Š T E Nj E

            Zbog novonastale situacije u vezi sa korona virusom, Komisija za izbor korisnika i raspodelu sredstava za podsticanje obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva, izdaje sledeće:

 

 O B A V E Š T E Nj E

 

            Rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu za dodelu finansijske pomoći učenicima i studentima na teritoriji grada Smedereva, koji je objavljen 13.3.2020. godine na zvaničnom sajtu grada Smedereva i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva zastaje dana 16.3.2020. godine i nastavlja teći po okončanju vandrednog stanja uvedenog dana 15.3.2020. godine.

          

            Sve informacije o nastavku roka za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu biće objavljene na zvaničnj internet stranice Grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

           

Takođe, molimo građane da se dosledno pridržavaju mera i preporuka nadležnih organa donetih u cilju suzbijanja korona virusa i da sve informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu dobiti telefonskim putem, te nema potrebe da dolaskom u zgradu Gradske uprave grada Smedereva izlažu sebe i druge opasnosti od širenja virusa.

 

Kontakt telefon: 026 672-724, lokal 18 33


Broj: 037-184/2020-01                 

U Smederevu, 16. mart 2020. godine


Komisija za izbor korisnika i raspodelu

sredstava za podsticanje obrazovanja

učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva