Додела стипендија ученицима средњих школа ромске националности САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА 21. новембар Дан града Смедерева Дан ослобођења Смедерева у Првом светском рату


О Д Л У К А О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2020. ГОДИНИ

 

                      

           На основу чланова 2, 3, 4.  и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 6/2017), чланова 8, 9. и 16. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019), Одлуке о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева, ("Службени лист града Смедерева", број 9/2017 и 14/2017) и број 02-30/2020-07 од 7.2.2020. године и Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину ("Службени лист града Смедерева", број 6/2019),

           Комисија за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева, на седници одржаној 7.2.2020. године, донела је

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2020. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Овoм Одлуком врши се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину ("Службени лист града Смедерева", број 6/2019) у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001, Програмска активност 0001- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810- услуге рекреације и спорта, позиција 384, економска класификација 481- Дотације спортским организацијама и клубовима - физичка култура, опредељена у укупном износу од 175.000.000,00 динара.

 

Члан 2.

 

            Средства из тачке 1. ове Одлуке појединачно су одређена за реализацију годишњих програма организација у области спорта на следећи начин:

 

Број

Носилац активности

Износ у динарима

1

ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СМЕДЕРЕВО

6.700.000

2

Стрељачки савез Смедерево

250.000

3

Веслачки клуб "Смедерево"

4.000.000

4

Кошаркашки клуб "СМЕДЕРЕВО 1953"

2.100.000

5

Клуб Малог Фудбала "СМЕДЕРЕВО"

4.900.000

6

Одбојкашки клуб "СМЕДЕРЕВО ЦАРИНА"

6.765.004

7

Женски одбојкашки Клуб "СМЕДЕРЕВО"

4.000.000

8

Рукометни клуб Смедерево

2.537.500,00

9

Фудбалски клуб "СМЕДЕРЕВО 1924"

29.500.000,00

10

Атлетски клуб "Смедерево"

1.300.000,00

11

Рукометни клуб "Млади Радник"

2.500.000,00

12

Бокс клуб "ДЕСПОТ СД"

4.500.000,00

13

Савез спортова Смедерево

7.250.000,00

14

Савез за школски спорт Смедерево

10.900.000,00

15

Рвачки клуб Смедерево

1.325.000,00

16

Одбојкашки клуб "ТЕХНИЧАР"

830.000,00

17

Кик бокс клуб "СД КОМБАТ-КИК БОКС"

2.700.000,00

18

СОКОЛСКО ДРУШТВО "СМЕДЕРЕВО"

500.000,00

19

СПОРТСКО БОДИ БИЛДИНГ УДРУЖЕЊЕ „MUSCULUS"

120.000,00

20

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ КУГЛАША "ТВРЂАВА"

180.000,00

21

Стонотениски клуб "Будућност"

395.000,00

22

Боди Билдинг и Фитнес Спортски Клуб "ЖЕЛЕЗНИЧАР"

311.000,00

23

КАРАТЕ КЛУБ "ЈЕДИНСТВО-СД"

1.100.000,00

24

Спортско кошаркашко удружење "Металац"

1.300.000,00

25

СПОРТСКО КОШАРКАШКО УДРУЖЕЊЕ "СМЕДЕРЕВАЦ"

1.300.000,00

26

Женски одбојкашки клуб "ЦАРИНА"

630.546,00

27

Бразилско Џиу Џицу Удружење "Мата Леао"

175.500,00

28

Стрељачко Стреличарски Клуб особа са инвалидитетом "ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ"

510.000,00

29

Једриличарски клуб "Смедерево"

320.000,00

30

Спортско удружење глувих и наглувих "Деспоти"

348.000,00

31

Одбојкашки клуб "Тврђава"

610.000,00

32

Стрељачки клуб "Херој Срба"

410.000,00

33

Аикидо Клуб Рјонен

264.866,00

34

КАРАТЕ КЛУБ "ВИКТОРИС СД"

570.000,00

35

Клуб спортских риболоваца "Језава"

205.000,00

36

Спортско удружење бразилске џиу џице и миксованих борилачких вештина "Секутор сд тим"

755.000,00

37

Кошаркашки клуб "Школа Кошарке ЦАРИНА"

1.380.000,00

38

Карате клуб "СД КОМБАТ-КАРАТЕ"

1.321.000,00

39

СТОНОТЕНИСКО УДРУЖЕЊЕ СПИН СД

178.000,00

40

Удружење спортских риболоваца "Смедеревац"

170.000,00

41

Кјокушинкаи клуб "СД КОМБАТ-КЈОКУШИНКАИ"

1.233.000,00

42

Планинарски спортски клуб "Челик"

600.000,00

43

Џудо клуб "Младост Царина"

1.080.000,00

44

Стонотениски клуб "Смедерево" Смедерево

627.000,00

45

СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА "СМЕДЕРЕВО"

1.200.000,00

46

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ДЕСПОТ"

750.000,00

47

Боксерски клуб "Смедерево" Смедерево

400.000,00

48

ТЕНИСКИ КЛУБ "ГЕМ"

190.000,00

49

Боксерски клуб "Смедеревац"

495.000,00

50

Бродарски клуб Металац

420.000,00

51

Спортско риболовни клуб "Језава"

1.000.000,00

52

Рукометни клуб "Осипаоница"

237.000,00

53

ДРУШТВО ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

352.100,00

54

Спортско удружење Клуб америчког фудбала "Бедеми"

510.000,00

55

СТОНОТЕНИСКИ ИНВАЛИДСКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО

351.000,00

56

Куглашки клуб "Смедерево 1959"

471.000,00

57

Карате Клуб "Смедеревац"

1.382.000,00

58

Теквондо клуб "Кошава"

795.000,00

59

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "R50"

390.000,00

60

Теквондо Спортско удружење "Црвена Звезда Смедерево"

321.000,00

61

Стонотениски клуб "ЂУРЂЕВ ГРАД"

500.000,00

62

Џудо клуб "Царина"

1.180.000,00

63

Смедеревски шаховски клуб

322.000,00

64

ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ МЕДИЦИНАР

152.000,00

65

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "СОКО 2015"

300.000,00

66

Фудбалски клуб "СЛОБОДА" ЛИПЕ

1.500.000,00

67

СПОРТСКО ФУДБАЛСКО УДРУЖЕЊЕ "СТАРИ ХРАСТ 2018"

390.000,00

68

Фудбалски клуб "ЛУЊЕВАЦ"

293.692,00

69

Фудбалски клуб "САСК"

813.400,00

70

Омладински фудбалски Клуб "СЛАВИЈА"

321.000,00

71

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "БУДУЋНОСТ" МАЛА КРСНА

339.000,00

72

Фудбалски клуб "Пролетер 1947"

293.692,00

73

Фудбалски клуб "Петријевац"

330.000,00

74

Фудбалски клуб "БОРАЦ 1932"

1.800.000,00

75

Фудбалски клуб "Врбовац"

313.692,00

76

Фудбалски клуб "ЛАНДОЛ"

293.692,00

77

Фудбалски клуб "ПОДУНАВАЦ"

762.541,00

78

Фудбалски клуб "Пролетер Михајловац"

9.700.000,00

79

Фудбалски клуб "СЛОГА"

740.039,00

80

Фудбалски клуб "СКОБАЉ"

320.000,00

81

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОМЛАДИНАЦ СЕОНЕ"

723.849,00

82

Фудбалски клуб "7.Јули"

313.692,00

83

Фудбалски клуб "ЈЕЗАВА"

325.000,00

84

Фудбалски клуб "Бадљевица"

293.692,00

85

Фудбалски клуб "Друговац" Друговац

357.000,00

86

Фудбалски клуб "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА"

772.541,00

87

Омладински фудбалски клуб "Осипаоница"

813.400,00

88

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ХАЈДУК ВЕЉКО 1934"

320.000,00

89

Фудбалски клуб ЦЕПЕЛИН 026

1.330.000,00

90

Фудбалски клуб "ПЕТЛИЋ СД 2006"

548.021,00

91

Фудбалски клуб "МЛАДИ РАДНИК 1940"

762.541,00

92

Фудбалски клуб "Вучак" Вучак

350.000,00

 

 

 

Члан 3.

 

Реализација средстава намењених финансирању годишњих програма организација у области спорта из члана 2. ове Одлуке зависиће од прилива средстава у буџет града Смедерева.

 

Члан 4.

 

Сходно члану 2. ове Одлуке Град Смедерево са организацијама у области спорта закључиће уговоре о финансирању или суфинансирању одобрених програма.

 

Члан 5.

Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Образложење

  

Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 6/2017), којом се уређује начин обезбеђивањa средстава, намена и услови коришћења средстава за финансирање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева.

Чланом 7. наведене Одлуке предвиђено је да ће се ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма, којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева из члана 3. Одлуке утврдити Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, који ће донети Градско веће града Смедерева.

Сходно напред наведеном, Градско веће града Смедерева донело је Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019) којим се уређују ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта и додела средстава, форма и садржина предлога програма, форма и садржина извештаја о реализацији програма, начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање.

Чланом 2. наведеног Правилника предвиђено је да се финансијска средства за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђују Одлуком о буџету  града Смедерева

Чланом 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђене су потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства из члана 2. овог Правилника.

Сходно члану 16. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, Градско веће града Смедерева донело је Решење о образовању Комисије за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева и именовању председника и чланова Комисије ("Службени лист града Смедерева", број 6/2019).

 

Тачком II наведеног Решења утврђено је да је задатак образоване Комисије да изврши оцену предложених програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева, донесе и достави Градском већу града Смедерева Предлог одлуке о избору програма у области спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019).

  

Имајући у виду наведено, образована Комисија је на својим седницама вршила оцену предложених програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева применом критеријума утврђених Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева.

 

Комисија је по објављеном Обавештењу Одељења за јавне службе на званичној интернет страни града Смедерева, број 037-391/2019-01 од 27. маја 2019. године, које се односи на финансирање програма у области спорта и достављеним програмима организација у области спорта од стране Савеза спортова Смедерево, као предлагача програма, у складу са напред наведеним Правилником донела Одлуку о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева у 2020. години и утврдила које организације у области спорта не испуњавају утврђене опште услове и критеријуме, и то следеће организације у области спорта:

 

1. Стрељачки савез Смедерево (Назив програма: Реконструкција стрелишта за ватрено оружје и објеката за физичку припрему спортиста)- Не испуњава критеријум из члана 44. и 45. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта ("Сл.гласник РС",бр.64/2016), а у вези са чланом 23. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019).

2. Планинарски спортски клуб "Челик" (Назив програма: Изградња вештачке стене)- Не испуњава критеријум из члана 44. и 45. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта ("Сл.гласник РС",бр.64/2016), а у вези са чланом 23. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019).

3. Соколско друштво "Смедерево" (Назив програма: Стипендирање Шепа Марије)- Не испуњава одредбе, односно услове из члана 3. и 11. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019).

4. Једриличарски клуб "Смедерево"- Не испуњава критеријуме из члана 8. и 9. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовoљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 7/2017, 9/2017, 4/2018 и 4/2019).

 

 

 

Имајући у виду наведено Комисија је одлучила као у члану 2. ове Одлуке

 

 

Број: 400-448/2020-01

У Смедереву, 7. фебруар 2020. године

Председник Комисије:

Јован Беч

Решење о давању сагласности на Одлуку