Електронска пријава за упис деце у Предшколску установу преко портала Е-управа Зимска бајка у нашем граду Проглашење најбољих спортиста Смедерева за 2019. годину Светосавска академија Срећни новогодишњи и божићни празници


ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗАКОН О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ да је 1. новембра 2013. године ступио на снагу ЗАКОН О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ (Сл. гласник РС, бр. 95/2013)

 

Поступак легализације покреће се по ЗАХТЕВУ власника бесправно изграђеног објекта, односно његовог дела, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Подсећамо грађане да је последњи дан за подношење захтева 29. јануар 2014. године.

Захтеви и пријаве за легализацију поднети по предходним законима, односно до 11. марта 2010. године сматрају се захтевима у смислу овог закона.

Градско веће града Смедерева утврдило је Предлог Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката на територији града Смедерева и упутило Скупштини на доношење.


 

Градска управа Смедерево

Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-

правне, пословни простор и инспекцијске послове

Одсек за урбанистичке, грађевинске,

послове саобраћаја и заштите животне средине

Група за грађевинске и комуналне послове