Електронска пријава за упис деце у Предшколску установу преко портала Е-управа Зимска бајка у нашем граду Проглашење најбољих спортиста Смедерева за 2019. годину Светосавска академија Срећни новогодишњи и божићни празници


ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ у 2019. ГОДИНИ

 

Град Смедерево је закључио Уговор о извођењу СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ са Групом понуђача коју чине:,,ЕКО-САН ПЛУСˮ ДОО, ул. Батајнички друм 13, Земун- Београд и ,,SANI EKO VITAˮ doo Лазаревац у циљу сузбијања штетних глодара на територији градског и сеоског подручја Смедерева у 2019. години.
Дана 08.10.2019.године стручне екипе почеће са извођењем СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ. Планирано је да акција траје најкасније до 31.10.2019. године, зависно од временских прилика и стања  бројности глодара на терену.
Акцијом ће бити обухваћена индивидуална домаћинства, подруми зграда за колективно становање, средње и основне школе, предшколске, здравствене и остале установе, задруге по селима, пекаре, трговинске радње, угоститељски објекти, канализационе мреже, градска сметлишта, дивље депоније, зелене пијаце, гробља, приобаље Дунава, Тврђава.
Напомињемо да је СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА у организацији Градске управе Града Смедерева за физичка лица, предузетнике и правна лица потпуно бесплатна и да не треба плаћати извршену услугу. Потребно је онемогућити неконтролисан приступ малолетној деци и домаћим животињама.
Препарат за дератизацију званично је регистрован и дозвољен за употребу. Сви препарати ће бити постављени у количини и на начин да се спрече случајна тровања људи и животиња.
Да би се систематска дератизација успешно обавила, неопходно је да грађани омогуће приступ подрумским просторијама и двориштима.