GIZ u poseti Smederevskoj tvrđavi Gradonačelnica simobolično uručila ključeve hale Sanacija krova Muzeja Dečja nedelja Jesenji sajam cveća, meda, zimnice i vina


OBAVEŠTENjE O SPROVOĐENjU SISTEMATSKE DERATIZACIJE u 2019. GODINI

 

Grad Smederevo je zaključio Ugovor o izvođenju SISTEMATSKE DERATIZACIJE sa Grupom ponuđača koju čine:,,EKO-SAN PLUSˮ DOO, ul. Batajnički drum 13, Zemun- Beograd i ,,SANI EKO VITAˮ doo Lazarevac u cilju suzbijanja štetnih glodara na teritoriji gradskog i seoskog područja Smedereva u 2019. godini.
Dana 08.10.2019.godine stručne ekipe počeće sa izvođenjem SISTEMATSKE DERATIZACIJE. Planirano je da akcija traje najkasnije do 31.10.2019. godine, zavisno od vremenskih prilika i stanja  brojnosti glodara na terenu.
Akcijom će biti obuhvaćena individualna domaćinstva, podrumi zgrada za kolektivno stanovanje, srednje i osnovne škole, predškolske, zdravstvene i ostale ustanove, zadruge po selima, pekare, trgovinske radnje, ugostiteljski objekti, kanalizacione mreže, gradska smetlišta, divlje deponije, zelene pijace, groblja, priobalje Dunava, Tvrđava.
Napominjemo da je SISTEMATSKA DERATIZACIJA u organizaciji Gradske uprave Grada Smedereva za fizička lica, preduzetnike i pravna lica potpuno besplatna i da ne treba plaćati izvršenu uslugu. Potrebno je onemogućiti nekontrolisan pristup maloletnoj deci i domaćim životinjama.
Preparat za deratizaciju zvanično je registrovan i dozvoljen za upotrebu. Svi preparati će biti postavljeni u količini i na način da se spreče slučajna trovanja ljudi i životinja.
Da bi se sistematska deratizacija uspešno obavila, neophodno je da građani omoguće pristup podrumskim prostorijama i dvorištima.