Електронска пријава за упис деце у Предшколску установу преко портала Е-управа Зимска бајка у нашем граду Проглашење најбољих спортиста Смедерева за 2019. годину Светосавска академија Срећни новогодишњи и божићни празници


ОБАВЕШТЕЊЕ

Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине града Смедерева прикупљањем писмених понуда је дана 26.09.2019. године у 12 часова јавно отворила једину приспелу понуду за отуђење парцеле - кат. парц. бр. 233/60 К. О. Смедерево и изграђених објеката на њој и констатовала да понуда садржи све неопходне податке и документа из Огласа за прикупљање писмених понуда ради отуђења непокретности из јавне својине града Смедерева од 06. септембра 2019. године. Понуда износи 6 292 000,00 евра.

 

Комисија је на основу горе наведеног утврдила да је понуда јединог понуђача - „PKC Wiring Systems" ДОО Смедерево потпуна и да у свему испуњава услове Огласа.

 

            На основу наведеног Комисија је сачинила Нацрт Одлуке о избору најповољнијег понуђача и исти доставила Градском већу, односно Скупштини, на усвајање.

 

Чланови Комисије:

 

Крстић Драган - председник Комисије

 

 

Здравка Ковачевић-Васић - чланица Комисије

 

 

Дамњан Стајић - члан Комисије