GIZ u poseti Smederevskoj tvrđavi Gradonačelnica simobolično uručila ključeve hale Sanacija krova Muzeja Dečja nedelja Jesenji sajam cveća, meda, zimnice i vina


OBAVEŠTENjE

Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Smedereva prikupljanjem pismenih ponuda je dana 26.09.2019. godine u 12 časova javno otvorila jedinu prispelu ponudu za otuđenje parcele - kat. parc. br. 233/60 K. O. Smederevo i izgrađenih objekata na njoj i konstatovala da ponuda sadrži sve neophodne podatke i dokumenta iz Oglasa za prikupljanje pismenih ponuda radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Smedereva od 06. septembra 2019. godine. Ponuda iznosi 6 292 000,00 evra.

 

Komisija je na osnovu gore navedenog utvrdila da je ponuda jedinog ponuđača - „PKC Wiring Systems" DOO Smederevo potpuna i da u svemu ispunjava uslove Oglasa.

 

            Na osnovu navedenog Komisija je sačinila Nacrt Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i isti dostavila Gradskom veću, odnosno Skupštini, na usvajanje.

 

Članovi Komisije:

 

Krstić Dragan - predsednik Komisije

 

 

Zdravka Kovačević-Vasić - članica Komisije

 

 

Damnjan Stajić - član Komisije