Dodela stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti SAOPŠTENjE ZA JAVNOST ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA 21. novembar Dan grada Smedereva Dan oslobođenja Smedereva u Prvom svetskom ratu


OBAVEŠTENjE

Republika Srbija

GRAD SMEDEREVO

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Broj: 87-2-21/2020-08

9. novembar 2020. godine

S m e d e r e v o

 

  

OBAVEŠTENjE

  

 

            Naredbom o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru ("Službeni glasnik RS", br. 100 od 16. jula 2020, 111 od 28. avgusta 2020, 133 od 6. novembra 2020), koju je doneo Ministar zdravlja, propisano je:

1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru - kada se istovremeno okuplja više od 5 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice.

*Službeni glasnik RS, broj 133/2020

2. Zabrana okupljanja iz tačke 1. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

3. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima („Službeni glasnik RS", br. 83/20 i 84/20).

4. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

 

                                                                                    KOMANDANT

                                                                                      GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

 

                                                                                    Jovan Beč