Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


ОБЕЗБЕЂЕНИ ПАКЕТИ ХРАНЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Расписан Јавни позив за доделу пакета помоћи у храни.

За најугроженије самце, породице и домаћинства која имају статус избеглица, бивших избеглица и интерно  расељених лица  са боравиштем и пребивалиштем на територији Града Смедерева, Комисија за доделу пакета помоћи у храни објавила је 23. августа 2012. године јавни позив за пријаву потреба за хуманитарним пакетима у храни.

Право на помоћ имају самци, породице и домаћинства који су избеглице у статусу, или су имали статус избеглице, чије је својство престало добијањем ржављанства Републике  Србије и овдашње личне карте као и интерно расељена лица.
    
Услов је, такође,  да имају приходе - за самце у износу до 6.500 динара, односно 16.000 динара за петочлану породицу.

Право на помоћ између осталих, остварују и вишечлане породице са троје и више деце на редовном школовању, породице инвалидних или старих лица (за  жене преко 60 и мушкарце преко 65 година).

У зависности од избегличког статуса, потребно је приложити одговарајућу документацију. Пријавни образац, као и детаљна обавештења могу се добити у Служби Повереништва за избеглице Градске управе Смедерево, које се налази на Тргу Републике бр.12, сваког радног дана.


Право на помоћ немају корисници Колективног центра, корисници народне кухиње, као ни корисници који ову помоћ остварују од других правних лица.

Попуњен пријавни образац са прилозима и потребном документацијом, у запечаћеној коверти предаје се на шалтеру Градске управе Смедерево, ул. Омладинска бр.1, у року од 8 дана од дана објављивања Јавног позива.