Održan sastanak sa predstavnicima Opšteg udruženja preduzetnika Smederevo Poptisan ugovor o rekonstrukciji Ulice Vojvode Đuše U velikoj sali Skupštine grada Smedereva izvršena je po 18. put podela auto-sedišta roditeljima novorođenih beba Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja Smederevo domaćin finalnog Kupa Srbije u rukometu


ODLUKA - jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište  na teritoriji grada Smedereva, broj 400-9447/2017-07 od 15.12.2017. godine,(u daljem tekstu: Pravilnik), a na osnovu Obaveštenja od 24.09.2018.godine, koje je poslao Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva u sastavu: Vladan Abramović, predsednik i članovi: Dragan Stanić, Ana Mitić, Jelena Vasić i Bojana Pejović, dana 05.10.2018. godine, donosi sledeću:

 

  O D L U K U

 

I

            Dodeljuje se jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva - u  iznosu od po 15.000,00 dinara, i to:

 

        1. Redžepi Januzu iz Smedereva, Ul. jezavska 65

       2. Patrnogić Verici iz Smedereva, Ul. Đ.Daničića 96/18

 3. Tasić Branki iz Smedereva, Ul. Jozefa Šulca br. 4/5

 4. Matović Sonji iz Smedereva, Ul. Jozefa Šulca br. 8/4

 5. Simić Goranu iz Smedereva, Ul. Jozefa Šulca 8/10

 6. Simić Draganu iz Smedereva, Ul. Jozefa Šulca 2/9

 7. Savić Ranđi iz Smedereva, Ul. Jozefa Šulca 4/1

        8. Simić Dragici iz Smedereva, Ul. Jozefa Šulca br. 2/2

        9. Krčmarević Dobrivoju iz Smedereva, Ul. D.Obradovića br. 21

      10. Tasić Momčilu iz Smedereva, Ul. petrijevska bb

      11. Bulatović Olgi iz Smedereva, Ul. davidovićeva 2/11

      12. Spasić Krsti iz Smedereva, Ul. vardarska bb

      13. Simić Aleksandri iz Smedereva, Ulica Save Grujića 8

      14. Đošić Dušku iz Smedereva, Ul. Jozefa Šulca br. 4/4

      15. Slavković Miloradu iz Smedereva, Ul.Jozefa Šulca br. 6/1

      16. Vukić Veliboru iz Vučaka, Ulica Marka Kraljevića broj 3

      17. Šarić Vidosavi iz Smedereva, Ul. Jozefa Šulca 8/3

      18. Čeko Jovanu iz Kolara, Ul. kolarski put bb

      19. Rajak Mladenu iz Udovica, Ulica udovički prokop

      20. Mamuzić Sofiji iz Smedereva, Ulica S.Nastasijevića 2 A

      21. Smoljanović Ljeposavi iz Ralje, baraka Rad

      22. Jokić Miliji iz Kolara

      23. Prerad Đorđu iz Badljevice

      24. Vuletić Milki iz Kolara

      25. Aksić Gorici iz Smedereva, Ul. Jozefa Šulca br. 4/9.

 

    

      

            

      

 II

 

Prenos sredstava za gore navedenu pomoć izvršiće se iz budžetskih sredstava Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije,  na osnovu ove Odluke.

 

                                                                                     III

  

            Isplatu iz člana 1. ove Odluke izvršiti sa žiro računa Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva, broj 840-406740-71.

 

                                                                                   IV

  

            Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave Smederevo.

  

                                                                V

 

 Odluku objaviti na Zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Grada Smedereva i oglasnoj tabli Povereništva za izbeglice i migracije grada Smedereva.

  

                                                                            VI

 

Ova Odluka je konačna.

 

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Postupajući po Obaveštenju Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije od 24.09.2018.godine, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište  na teritoriji grada Smedereva, broj 400-9447/2017-07 od 15.12.2017. godine i  Javnim pozivom za dodelu jednokratne novčane pomoći broj 400-9447-3/2017-07 od 26.09.2018.godine,  Komisija je odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

 

                                                                    

                             

 

 

                                                                                                                              PREDSEDNIK  KOMISIJE  

                                                                                        

                                                                                                                                                   Vladan Abramović