Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ОДЛУКА - помоћ при набавци огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица

На основу члана 5. став 2. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште  на територији града Смедерева, број 400-9447/2017-07 од 15.12.2017. године,(у даљем тексту: Правилник), а на основу Обавештења од 24.09.2018.године, које је послао Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева у саставу: Владан Абрамовић, председник и чланови: Драган Станић, Ана Митић, Јелена Васић и Бојана Пејовић, дана 05.10.2018. године, доноси следећу:

 

  О Д Л У К У

 

I

            Додељује се помоћ при набавци огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева, и то:

 

1. Поповић Биљани из Удовица, Улица краља Петра 82

2. Живковић Ангелини из Смедерева, Улица видовданска 6

3. Вечериновић  Марији из Ландола, Ул. ландолски пут

4. Миљевић Радојки из Михајловца, Улица октобарска 10

5. Божовић Силвани из Смедерева, Ул. горичка 56

6. Бејзак Џевату из Смедерева, ул. Мушицког бр.3

7. Џелетовић Зорану из Смедерева, Улица Коларска 183

8. Симић Бранкици из Смедерева, Улица стризовска бб

9.  Јовановић Наташи из Смедерева, Улица маршала Толбухина 29

10. Демири Раби из Смедерева, Улица уралска 34

11. Гогић Васиљки из Смедерева, Улица старца Вујадина бб

12. Ристић Живораду из Смедерева, Улица изворска бб

13. Стојковић Драгану из Петријева, Улица староселска 10

14. Бејзак Кенедију из Смедерева, ул. Мушицког бр.3

15. Томић Будимки из Смедерева, Улица мајевичка 30

16. Милић Ивану из Смедерева, Улица "4. јула" бр.19

17.Ђуркић Предрагу из Смедерева, Улица париске комуне 14

18. Ђокић Светомиру из Смедерева, Улица Јозефа Шулца 6/4

19. Жорић Загорки из Смедерева, Улица Живана Атанацковића 20

20. Ибрахимовић Добрили из Смедерева, Улица Јозефа Шулца 4/7  

21. Николић Боривоју из Смедерева, Улица редутско степениште 8

22. Николић Горану из Смедерева, Улица Карла Маркса 16

23. Кијачић Срђану из Петријева, Улица ландолска бб

24. Ђекић Трајанки из Смедерева, Улица коларска 60

25. Дејановић Велимиру из Смедерева, Улица Јозефа Шулца 6/3.

 

      

 II

 

Пренос средстава за горе наведену помоћ извршиће се из буџетских средстава Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије,  на основу ове Одлуке.

 

                                                                                     III

 

            Реализација ове Одлуке извршиће се преко најповољнијег понуђача огревног дрвета и то испоруком на кућне адресе корисника помоћи.       

  

                                                                                     IV

  

            За реализацију ове Одлуке задужује се Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе Смедерево.

  

                                                                V

 

 Одлуку објавити на Званичној интернет страници Градске управе Града Смедерева и огласној табли Повереништва за избеглице и миграције града Смедерева.

  

  

                                                                            VI

 

Oва Одлука је коначна.

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Поступајући по Обавештењу Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије од 24.09.2018.године, а у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште  на територији града Смедерева, број 400-9447/2017-07 од 15.12.2017. године и  Јавним позивом за доделу помоћи при набавци огрева број 400-9447-3/2017-07 од 26.09.2018.године,  Комисија је одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.

 


 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 
Владан Абрамовић