Gradonačelnica dr Jasna Avramović potpisala je Memorandum o razumevanju sa programom Svis PRO u oblasti dobrog upravljanja Održan sastanak sa predstavnicima Opšteg udruženja preduzetnika Smederevo Poptisan ugovor o rekonstrukciji Ulice Vojvode Đuše U velikoj sali Skupštine grada Smedereva izvršena je po 18. put podela auto-sedišta roditeljima novorođenih beba Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja


ODLUKA - pomoć pri nabavci ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište  na teritoriji grada Smedereva, broj 400-9447/2017-07 od 15.12.2017. godine,(u daljem tekstu: Pravilnik), a na osnovu Obaveštenja od 24.09.2018.godine, koje je poslao Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva u sastavu: Vladan Abramović, predsednik i članovi: Dragan Stanić, Ana Mitić, Jelena Vasić i Bojana Pejović, dana 05.10.2018. godine, donosi sledeću:

 

  O D L U K U

 

I

            Dodeljuje se pomoć pri nabavci ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva, i to:

 

1. Popović Biljani iz Udovica, Ulica kralja Petra 82

2. Živković Angelini iz Smedereva, Ulica vidovdanska 6

3. Večerinović  Mariji iz Landola, Ul. landolski put

4. Miljević Radojki iz Mihajlovca, Ulica oktobarska 10

5. Božović Silvani iz Smedereva, Ul. gorička 56

6. Bejzak Dževatu iz Smedereva, ul. Mušickog br.3

7. Dželetović Zoranu iz Smedereva, Ulica Kolarska 183

8. Simić Brankici iz Smedereva, Ulica strizovska bb

9.  Jovanović Nataši iz Smedereva, Ulica maršala Tolbuhina 29

10. Demiri Rabi iz Smedereva, Ulica uralska 34

11. Gogić Vasiljki iz Smedereva, Ulica starca Vujadina bb

12. Ristić Živoradu iz Smedereva, Ulica izvorska bb

13. Stojković Draganu iz Petrijeva, Ulica staroselska 10

14. Bejzak Kenediju iz Smedereva, ul. Mušickog br.3

15. Tomić Budimki iz Smedereva, Ulica majevička 30

16. Milić Ivanu iz Smedereva, Ulica "4. jula" br.19

17.Đurkić Predragu iz Smedereva, Ulica pariske komune 14

18. Đokić Svetomiru iz Smedereva, Ulica Jozefa Šulca 6/4

19. Žorić Zagorki iz Smedereva, Ulica Živana Atanackovića 20

20. Ibrahimović Dobrili iz Smedereva, Ulica Jozefa Šulca 4/7  

21. Nikolić Borivoju iz Smedereva, Ulica redutsko stepenište 8

22. Nikolić Goranu iz Smedereva, Ulica Karla Marksa 16

23. Kijačić Srđanu iz Petrijeva, Ulica landolska bb

24. Đekić Trajanki iz Smedereva, Ulica kolarska 60

25. Dejanović Velimiru iz Smedereva, Ulica Jozefa Šulca 6/3.

 

      

 II

 

Prenos sredstava za gore navedenu pomoć izvršiće se iz budžetskih sredstava Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije,  na osnovu ove Odluke.

 

                                                                                     III

 

            Realizacija ove Odluke izvršiće se preko najpovoljnijeg ponuđača ogrevnog drveta i to isporukom na kućne adrese korisnika pomoći.       

  

                                                                                     IV

  

            Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave Smederevo.

  

                                                                V

 

 Odluku objaviti na Zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Grada Smedereva i oglasnoj tabli Povereništva za izbeglice i migracije grada Smedereva.

  

  

                                                                            VI

 

Ova Odluka je konačna.

 

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Postupajući po Obaveštenju Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije od 24.09.2018.godine, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište  na teritoriji grada Smedereva, broj 400-9447/2017-07 od 15.12.2017. godine i  Javnim pozivom za dodelu pomoći pri nabavci ogreva broj 400-9447-3/2017-07 od 26.09.2018.godine,  Komisija je odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

 


 

                                                                                                                              PREDSEDNIK  KOMISIJE 
Vladan Abramović