... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА И СТУДЕНТИМА НА ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

На основу чланова 3. и 16. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2017, 14/2017 и 1/2018), Закључка о утврђивању опредељеног износа средстава  за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2017/2018. годину, број 400-4322/2018-07 од 30. маја 2018. године и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 137. седници одржаној 26. октобра 2018. године, донело је коначну

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА И СТУДЕНТИМА НА ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

  

Члан 1.

 

            Финансијска помоћ за школску 2017/2018. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 65.000,00  динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се студентима на првом степену студија, студентима на другом степену студија и студентима са инвалидитетом на првом и другом степену студија на територији града Смедерева, и то:

 

            а) студентима на првом степену студија (основне академске студије, основне струковне студије) и студентима на другом степену студија (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 7,00, чији укупни месечни приходи по члану породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус од 15.000,00 динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева, као и студентима прве године првог степена студија (бруцоши) који су у последњем разреду средње школе имали просечну оцену 4,00, не прелазе наведени цензус од 15.000,00 динара и испуњавају опште критеријуме утврђене наведеном Одлуком:

1.      Николић Катарини, студенткињи IV године Пољопривредног факултета у Београду,

2.      Јовичић Владимиру, студенту III године Рударско геолошког факултета у Београду,

3.      Поповић Јовани, студенткињи III године Саобраћајног факултета у Београду,

4.      Стошић Дијани, студенткињи III године Економског факултета у Нишу,

5.      Муњас Душану, студенту V године Медицинског факултета у Београду,

6.   Поповић Милици, студенткињи IV године Православно богословског факултета у

      Београду,

7.  Петровић Николи, студенту IV године Текстилно металуршког факултета у Београду,

8.  Марковић Јовани, студенткињи II године Београдске пословне школе у Београду,

9.  Петковић Сањи, студенткињи III године Економског факултета у Нишу,

10. Вујић Јовици, студенту II године мастер академских студија Машинског факултета у

      Београду,

11. Тодоровић Филипу, студенту III године мастер академских студија Природно 

      математичког факултета у Новом Саду,

12. Бишевац Милици, студенткињи III године Mашинског факултета у Београду,

13. Симић Милени, студенткињи III године Високо здравствене школе у Београду,  

14. Филиповић Анђели, студенткињи III године Високо туристичке школе у Београду,

15. Митровић Анђели, студенткињи II године мастер академских студија Стоматолошког

      факултета у Београду,  

2.

 

16. Рајковић Јовану, студенту II године Високе техничке школе у Београду,

17. Вукоје Давиду, студенту III године Електротехничког факултета у Београду,

18. Ђокић Николи, студенту II године Факултета безбедности у Београду,

19. Станојевић Николи, студенту II године Грађевинског факултета у Београду,

20. Стојковић Маријани, студенткињи II године Саобраћајног факултета у Београду,

21. Митић Александри, студенткињи II године Високo техничке школе у Пожаревцу,    

22. Бранковић Тијани, студенткињи III године Правног факултета у Београду, 

23. Јолић Анђелки, студенткињи III године Природно математичког факултета у

      Крагујевцу,

24. Антић Наташи, студенткињи I године мастер академских студија Факултета техничких

      наука у Чачку,

25. Милосављевић Ивани, студенткињи II године Факултета педагошких

      наука у Јагодини,

26. Станојевић Виктору, студенту II године Рударско геолошког факултета у Београду,

27. Миљковић Катарини, студенткињи II године Високе школе за дизајн у Београду,

28. Сталетовић Урошу, студенту II године Електротехничког факултета у Београду,      

29. Гогић Милици, студенткињи I године Географског факултета у Београду,  

30. Стоиљковићу Душану, студенту I године Високе електротехничке школе у Београду,

31. Муњас Марији, студенткињи I године Филолошког факултета у Београду,

32. Зекановић Луки, студенту I године Високе инжењерске школе Техникум Таурунум у

      Београду,

33. Павић Тијани, студенткињи I године Високе медицинске школе у Ћуприји, 

34. Петковић Марти, студенткињи I године Економског факултета у Београду, 

35. Миленковић Невени, студенткињи I године Филолошког факултета у Београду,

36. Крчмаревић Анђели, студенткињи I године Правног факултета у Београду, 

37. Јанићијевић Николи, студенту I године Високе школе електротехнике и рачунарства у

      Београду, 

38. Маринковић Лазару, студенту I године Електротехничког факултета у Београду,

39. Арсенијевић Анђели, студенткињи I године Факултета организационих наука у

      Београду, 

40. Илић Тамари, студенткињи I године Економског факултета у Београду, 

41. Ристић Петру, студенту I године Правног факултета у Београду,

42. Стошић Александри, студенткињи I године Економског факултета у Нишу,

43. Миљковић Николи, студенту I године Факултета техничких наука у Новом Саду,

44. Антић Милунки, студенткињи II године Саобраћајног факултета у Београду и

45. Павловић Недељку, студенту II године Високе техничке школе струковних студија у

      Београду.

 

            б) студентима на првом степену студија (основне академске студије, основне струковне студије) и студентима на другом степену студија (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 9,00, однодно студентима прве године првог степена студија (бруцоши), који су у последњем разреду средње школе имали најмање просечну оцену 4,75, а који су у претходној школској години освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу, које је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних друштава или центара за таленте  и испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева:

 

 

3.

 

1. Јовановић Александри, студенткињи II године Високе школе електротехнике у    

     Београду,

2. Којић Александру, студенту II године Високе школе електротехнике и рачунарства у

    Београду,

3. Киш Милошу, студенту III године Електротехничког факултета у Београду,

4. Станковић Анити, студенткињи III године Природно математичког факултета у

    Крагујевцу,

5. Богдановић Сари, студенткињи I  године Факултета уметности у Нишу,

6. Танасијевић Јелени, студенткињи II године Криминалистичко полицијскoг факултета у

    Београду,

7. Васић Маријани, студенткињи III године Филолошког факултета у Београду,

8. Којић Дејану, студенту I  године  мастер академских студија на Филолошком факултету

     у Београду,

9. Јаковљевић Ољи, студенткињи I  године Електротехничког факултета у Београду,

10. Костић Кристини, студенткињи I  године Факултета инжењерских наука у Крагујевцу,

11. Токић Сањи, студенткињи IV године Филозофског факултета у Београду,

12. Милић Ружици, студенткињи IV године Православно богословског факултета у

      Београду,

13. Стојановић Марини, студенткињи III године Православно богословског факултета у

      Београду,

14. Симић Дамјану, студенту IV године Mедицинског факултета у Београду,

15. Рајковић Марку, студенту II године мастер академских студија Факултета спорта и

      физичке културе у Нишу,

16. Илић Тијани, студенткињи V године Фармацеутског факултета у Београду,

17. Димић Филипу, студенту II године мастер академских студија Географског

      факултета у Београду,

18. Стоимировић Марији, студенткињи III године Високо техничке школе у Београду,

19. Коцинац Филипу, студенту II године Факултета спорта и физичког васпитања у

      Београду,

20. Станојевић Игору, студенту III године Учитељског факултета у Београду,

21. Јовановић Димитрију, студенту III године Правног факултета у Београду,

22. Радивојевић Катарини, студенткињи II године Факултета безбедности у Београду,

23. Губин Aњи, студенткињи III године Ветеринарске медицине у Београду,

24. Николић Андреи, студенткињи II године Факултета музичке уметности у Београду и

25. Јаковљевић Јелени, студенткињи II године Саобраћајног факултета у Београду

 

            в) студенту са инвалидитетом на првом и другом степену студија на територији града Смедерева:

1.      Јаковљевић Илији, студенту I године Београдске пословне школе.

 

  

Члан 2.

 

 

           Студенти Стојчић Сања, Ивић Сандра и Јовановић Алекса који су се налазили у Одлуци о додели финансијске помоћи студентима на првом степену студија и студентима на другом степену студија на територији града Смедерева за школску 2017/2018. годину, број 400-6087/2018-07 од 25. јула 2018. године, а која је објављена на званичној интрнет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева дана 27. јула 2018. године, избрисани су из Коначне одлуке након достављања ажурираног списка Министарства просвете, науке и технолошког развоја о студентима који су корисници

4.

 

студентских кредита односно стипендија, с обзиром да је из приложене документације накнадно утврђено да су наведени студенти корисници кредита, односно стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја, те као кориснике републичких средстава потребно је наведене студенте искључити из исплате из средстава буџета града Смедерева, како не би дошло до дуплог коришћења средстава по истом основу, у складу са члановима 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник Републике Србије", број 18/2010, 55/2013 и 27/2018-др. закон).

      

           Такође, у Коначну одлуку је додата Антић Милунка, с обзиром да је накнадном провером утврђено да је просек примања чланова њеног домаћинства мањи од 15.000,00 динара, чиме испуњава критеријуме за доделу финансијске помоћи.

 

  

Члан 3.

 

            Средства за финансијску помоћ ученицима из члана 1. ове Одлуке  исплаћују се путем упутнице уплатом преко ЈП „Пошта Србије", на кућне адресе ученика, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.

 

Члан 4.

 

         Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страници Града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

 

 

Број 400-6087/2018-07

У Смедереву, 26. октобра 2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић