GRADONAČELNIK JOVAN BEČ U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE SMEDEREVO UGOSTIO NAJBOLjE UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA MIHOLjSKI SUSRETI SELA I OVE GODINE U SMEDEREVU SPOMENIK DESPOTU ĐURĐU BRANKOVIĆU ODRŽANA JAVNA TRIBINA POVODOM SPROVEDENOG KONKURSA ZA IZRADU VAJARSKOG REŠENjA SPOMENIKA DESPOTU ĐURĐU BRANKOVIĆU SEDAM GRADOVA U SRBIJI POTPISALO MEMORANDUM SA GIZ – OM ZA PROJEKTE U TURIZMU, SMEDEREVO JEDAN OD NjIH

O Smederevu

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

  Ukidanje pečata kontakt centar

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

  mapa pristupacnosti

 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

ODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 1/2020 - prečišćen tekst), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava  za podsticanje  obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva za školsku 2020/2021. godinu, broj 400-3664/2021-09 od 28. aprila 2021. godine i člana 44. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019 - prečišćen tekst),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 40. sednici održanoj 2. avgusta 2021. godine, donelo je

 

O D L U K U

O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA  NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

  

Član 1.

  

            Finansijska pomoć za školsku 2020/2021. godinu u pojedinačnom finansijskom neto iznosu u visini od 65.000,00  dinara, kao poseban vid podsticanja obrazovanja, dodeljuje se studentima na prvom stepenu studija, studentima na drugom stepenu studija i studentima sa invaliditetom na prvom i drugom stepenu studija na teritoriji grada Smedereva, i to:

 

            a) studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 7,00, čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000,00 dinara i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene Odlukom o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva, kao i studentima prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali najmanju prosečnu ocenu 4,00, ne prelaze navedeni cenzus od 15.000,00 dinara i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene navedenom Odlukom:

    

1. Avramović Neveni, studentkinji III godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu,

2. Andrejević Stefanu, studentu III godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu,

3. Katančević Srđanu, studentu III godine Matematičkog fakulteta u Beogradu,

4. Đurić Veljku, studentu III godine Akademije tehničkih strukovnih studija u Beogradu,

5. Đurić Anki, studentkinji IV godine Geografskog fakulteta u Beogradu,

6. Novaković Nikoli, studentu IV godine Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu,

7. Stojković Marijani, studentkinji I godine master akademskih studija Saobraćajnog

                                            fakulteta u Beogradu,

8. Vujić Nikoli, studentu II godine Mašinskog fakulteta u Beogradu,

9. Đurđević Milošu, studentu II godine Medicinskog fakulteta u Beogradu,

10. Jocić Aleksandri, studentkinji I godine Farmaceutskog fakulteta u Beogradu,

11. Pirivatrić Anđeli, studentkinji I godine Filološkog fakulteta u Beogradu,

12. Dabetić Nadi, studentkinji III godine Filološkog fakulteta u Beogradu,

13. Trajković Nemanji, studentu I godine Šumarskog fakulteta u Beogradu,

 

 

 

 

2.

 

14. Staletović Aleksandru, studentu III godine Fakulteta organizacionih nauka u

                                                    Beogradu,

15. Nikolić Aleksandri, studentkinji III godine Filološkog fakulteta u Beogradu,

16. Marjanović Nebojši, studentu III godine Fakulteta organizacionih nauka u

                                                Beogradu,

17. Milošević Jovani, studentkinji I godine master akademskih studija Matematičkog

                                            fakulteta u  Beogradu,

18. Petrović Nikoli, studentu I godine master akademskih studija Tehnološko-

                                         metalurškog  fakulteta u  Beogradu,

19. Dejanović Aleksandri, studentkinji I godine Fakulteta medicinskih nauka u   

                                                  Kragujevcu,

20. Nedeljković Dragani, studentkinji I godine Akademije strukovnih studija u   

                                               Beogradu,

21. Mavrić Mariji, studentkinji II godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu,

22. Živanović Andreji, studentu III godine Fakulteta veterinarske medicine u

                                             Beogradu,

23. Popović Tamari, studentkinji IV godine Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici,

24. Vučković Andrijani, studentkinji V godine Farmaceutskog fakulteta u Beogradu,       

25. Vučković Andreji, studentu III godine Visoke škole elektrotehnike i računarstva u

                                          Beogradu,                                                                                                     

26. Gogić Milici, studentkinji IV godine Geografskog fakulteta u Beogradu,                      

27. Jovanović Andrijani, studentkinji III godine Akademije tehničkih strukovnih

                                                studija u Beogradu,  

28. Tošić Neveni, studentkinji I godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu,       

29. Anđelić Nemanji, studentu IV godine Pravnog fakulteta u Beogradu,

30. Živanović Mariji, studentkinji I godine Beogradske akademije poslovnih i

                                             umetničkih strukovnih studija  u Beogradu,

31. Nikolić Jeleni, studentkinji III godine Tehnološko- metalurškog fakulteta u

                                      Beogradu,

32. Stanojević Nikoli, studentu I godine master akademskih studija Građevinskog

                                            fakulteta u Beogradu,

33. Paunović Mariji, studentkinji IV godine Filozofskog fakulteta u Beogradu,

34. Biševac Milici, studentkinji II godine Mašinskog fakulteta u Beogradu,

35. Vasić Andriani, studentkinji I godine Geografskog fakulteta u Beogradu,

36. Marinković Lazaru, studentu IV godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu,

37. Petković Dunji, studentkinji III godine Filološkog fakulteta u Beogradu,

38. Petković Adi- Veri, studentkinji IV godine Fakulteta organizacionih nauka u

                                             Beogradu,

39. Krstić Neveni, studentkinji II godine Akademije tehničkih strukovnih studija u

                                    Beogradu,

40. Josifović Aleksandri, studentkinji II godine Akademije tehničko- strukovnih

                                                  studija u Beogradu,

41. Timić Tijani, studentkinji I godine master akademskih studija Saobraćajnog

                                  fakulteta u Beogradu,

42. Pantić Aleksandru, studentu IV godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu,

43. Radojković Ani, studentkinji II godine Fakulteta pedagoških nauka u Kragujevcu,

44. Jovanović Jovani, studentkinji IV godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

                b) studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 9,00, odnosno studentima prve godine prvog stepena studija (brucoši), koji su u poslednjem razredu srednje škole imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, a koji su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente  i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene navedenom Odlukom:

 

1. Stanković Bojani, studentkinji II godine Visoke turističke škole strukovnih studija

                                        u Beogradu,

2. Filipović Lazaru, studentu II godine Fizičkog fakulteta u Beogradu,

3. Slavković Anastasiji, studentkinji III godine Filološkog fakulteta u Beogradu,

4. Ilić Milošu, studentu III godine Hemijskog fakulteta u Beogradu,

5. Krčmarević Anđeli, studentkinji IV godine Pravnog fakulteta u Beogradu,

6. Joksimović Anđeli, studentkinji I godine Filozofskog fakulteta u Beogradu,

7. Živanović Katarini, studentkinji I godine Filološkog fakulteta u Beogradu,

8. Rogan Smiljani, studentkinji II godine Visoke turističke škole u Beogradu,                  

9. Marković Jovani, studentkinji IV godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu,        

10. Ivković Milici, studentkinji III godine Pravnog fakulteta u Beogradu,

11. Arsić Marku, studentu IV godine Ekonomskog fakulteta u Nišu,

12. Kostić Katarini, studentkinji I godine Akademije umetnosti u Novom Sadu,

13. Nikolić Kristijanu, studentu III godine Akademije tehničkih strukovnih studija u

                                               Beogradu,

14. Kojić Mariji, studentkinji I godine Filološkog fakulteta u Beogradu,

15. Gubin Anji, studentkinji VI godine Fakulteta veterinerske medicine u Beogradu,

16. Živić Ivani, studentkinji  III godine Medicinskog fakulteta VMA u Beogradu.

 

Član 2.

  

            Sredstva za finansijsku pomoć studentima iz člana 1. ove Odluke isplaćuju se putem uputnice uplatom preko JP „Pošta Srbije", na kućne adrese studenata, preko Odeljenja za javne službe, Gradske uprave grada Smedereva.

 

Član 3.

  

          Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Gradskom veću grada Smedereva u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

 

Član 4.

 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva www.smederevo.org.rs i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

GRADSKO VEĆE GRADA SMEDEREVA

 

Broj 400-6415/2021-09

U Smederevu, 2. avgusta 2021. godine                                                     GRADONAČELNIK

                                                                                                                    GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                                               Jovan Beč