Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

            На основу чланова 3. и 16. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2017, 14/2017 и 1/2018), Закључка о утврђивању опредељеног износа средстава  за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2017/2018. годину, број 400-4322/2018-07 од 30. маја 2018. године и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст),

 

Градско веће Града Смедерева, на 137. седници одржаној 26. октобра 2018. године, донело је коначну

 

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА  СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

  

Члан 1.

 

            а) Финансијска помоћ за школску 2017/2018. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 45.000,00 динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се ученицима средњих школа II, III и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 4.00, чији укупни месечни приходи по члану породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус од 15.000,00 динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева, и то:

 

1.      Чаировић Александру, ученику 4. разреда ТТПШ „Деспот Ђурађ" у Смедереву, 

2.      Шпановић Александри, ученици 2. разреда Медицинске школе у Београду,

3.      Пејић Анђелији, ученици 3. разреда Музичке школе „Коста Манојловић" у Смедереву,

4.      Васић Милици, ученици 4. разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

5.      Дабижљевић Надици, ученици 4. разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

6.      Самарџић Миљани, ученици 3. разреда Музичке школе „Коста Манојловић" у Смедереву,

7.      Пантић Марини, ученици 3. разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

8.      Илић Лазару, ученику 3. разреда Гимназије у Смедереву,

9.      Јовић Анђели, ученици 3. разреда Медицинске школе у Београду,

10.  Јовановић Мирославу, ученику 4. разреда Ваздухопловне академије у Београду,

11.  Филиповић Емилији, ученици 4. разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

12.  Недељковић Драгани, ученици 2. разреда Медицинске школе у Београду, 

13.  Николић Александри, ученици 4. разреда Гимназије у Смедереву,

14.  Ненадовић Марији, ученици 4. разреда Техничке школе у Смедереву,

15.  Ђорђевић Викторији, ученици 4. разреда  Економско-трговинске школе у Смедереву,

16.  Антић Марији, ученици 3. разреда Гимназије у Смедереву,

17.  Радивојевић Кристини, ученици 2. разреда Зуботехничке школе у Београду,

18.  Бакај Јовани, ученици 3. разреда ТТПШ „Деспот Ђурађ" у Смедереву и

19.  Јовић Луки, ученику 2. разреда Техничке школе у Смедереву.

 

 

2.

 

            б) Финансијска помоћ за школску 2017/2018. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 45.000,00 динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се ученицима средњих школа II, III и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмање просечну оцену 4,75, и који су у претходној школској години освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу, које је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних друштава или центара за таленте и испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева, и то:

 

1.      Максовић Младену, ученику 3. разреда Музичке школе „Коста Манојловић" у Смедереву,

2.      Јеличић Дуњи, ученици 3. разреда Гимназије у Смедереву,

3.      Марјановић Душану, ученику 3. разреда Медицинске школе у Пожаревцу,

4.      Богдановић Ђорђу, ученику 2. разреда Техничке школе у Смедереву,

5.      Радојковић Александри, ученици 3. разреда Гимназије у Смедереву,

6.      Петровић Немањи, ученику 3. разреда Музичке школе „Коста Манојловић" у Смедереву и

7. Чукић Шћепану, ученику 3. разреда Гимназије у Смедереву.

 

      в) Финансијска помоћ за школску 2017/2018. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 45.000,00 динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се следећим ученицима средњих школа са инвалидитетом, којој је утврђен степен инвалидитета од стране надлежног органа:

 

        1. Николић Тањи, ученици 4. разреда Гимназије у Смедереву,

        2. Сталетовић Душану, ученику 1. разреда Техничке школе у Смедереву и

        3. Андрејић Александри, ученици 1. разреда Фармацеутско- физиотерапеутске

            Школе у Београду.

 

Члан 2.

 

            Средства за финансијску помоћ ученицима из члана 1. ове Одлуке  исплаћују се путем упутнице уплатом преко ЈП „Пошта Србије", на кућне адресе ученика, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.

 

Члан 3.

 

         Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страници Града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

  

Број 400-6090/2018-07

У Смедереву, 26. октобра 2018. године                                             

       ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

        др Јасна Аврамовић