Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja Smederevo domaćin finalnog Kupa Srbije u rukometu Četiri lokalne samouprave u projektu za raseljena lica Dospeće I kvartala za plaćanje poreza na imovinu Gradonačelnica Smedereva, dr Jasna Avramović obišla vaspitače i decu u vrtiću Sanjalice


ODLUKA O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Na osnovu člana 8. Pravilnika za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva, broj 8/2015 od 25. septembra 2015. godine, Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva (,,Službeni list grada Smedereva", broj 7/2015), Odluke Lokalnog saveta za poboljšanje položaja Roma broj 2-13/2018 od 05. septembra 2018. godine i Odluke Komisije za izbor projekata i implementaciju Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u Smederevu broj 5-13/2018 od 1. oktobra 2018. godine  i člana 45. Statuta grada Smedereva, (,,Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016- prečišćen tekst)

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 137. sednici održanoj 26. oktobra 2018. godine, donelo je

 

O D L U K U

O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA

ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

  

Član 1.

 

            Stipendije za školsku 2018/2019. godinu dodeljuju se sledećim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti:

 

1.      Nikoli  Nedeljkoviću, učeniku III razreda Medicinske škole sa domom

                                           učenika ,, Sestre Ninković" u Kragujevcu,

2.      Nenadu  Laziću, učeniku III razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                              Smederevu,          

3.      Emini  Drmaku, učenici II razreda Tehničke škole u Smederevu,

4.      Bogdanu Miloševiću, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

5.      Darku Antiću, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

6.      Predragu  Laziću, učeniku III razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                                   Smederevu,

7.      Emrani  Drmaku, učenici II razreda Tehničke škole u Smederevu,

8.      Vanesi  Šargić, učenici III razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                                Smederevu,

9.      Davidu  Stojkoviću, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

10.  Sofiji Ilievskoj, učenici III razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                                   Smederevu,

11.  Nenadu  Šargiću, učeniku I razreda Tehničke škole u Smederevu,

12.  Valentini  Pejić Nikolić, učenici I razreda Tehničke škole u Smederevu,

13.  Jeleni  Dragomirović, učenici III razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                                            Smederevu,

14.  Urošu Miloševiću, učeniku II razreda Tekstilno-tehnološke i

                                        poljoprivredne škole „Despot Đurađ" u Smederevu,

15.  Svetlani Jovanović, učenici  II razreda  Tekstilno-tehnološke i

                                        poljoprivredne škole „Despot Đurađ"  u Smederevu,

16.  Marku  Dragomiroviću, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

17.  Danijeli  Mitrović, učenici III razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                                        Smederevu,

2.

 

18.  Andrijani  Haškaj,  učenici III razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                                      Smederevu,

19.  Milanu  Stankoviću, učeniku I razreda Tehničke škole u Smederevu,

20.  Luki  Petroviću, učeniku III razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                                 Smederevu,

21.  Mirjani  Ljutfija, učenici II razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                                     Smederevu,

22.  Mensuru Ćazimiu, učeniku I razreda Tehničke škole u Smederevu,

23.  Kristijanu  Vasiljkoviću, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

24.  Pavlini  Ilievskoj, učenici  II razreda Tekstilno-tehnološke i

                                       poljoprivredne škole „Despot Đurađ"  u Smederevu,

25.  Nikoli Mančiću, učeniku I razreda Tehničke škole u Smederevu,

26.  Ćaziu  Sulimaniu, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

27.  Kristijanu  Ljutfiji, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

28.  Ismailu  Morini, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

29.  Tomislavu Stojkoviću, učeniku I razreda Tehničke škole u Smederevu,

30.  Tijani Aničić,  učenici I razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                               Smederevu,

31.  Martinu Aliloviću, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

32.  Valentini Azemović,  učenici I razreda Ekonomsko-trgovinske škole u

                               Smederevu,

33.  Oliveru Nurčeskom, učeniku I razreda Gimnazije u Smederevu,

34.  Brunu Mihailoviću, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu i

35.  Nijazu Selimoviću, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu.

                                                               Član 2.

  

            Sa učenicima iz člana 1. ove Odluke gradonačelnica grada Smedereva zaključiće ugovor o stipendiranju.

                                                               Član 3.

  

            Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Gradskom veću grada Smedereva u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja na internet strani grada Smedereva i oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo.

                                                               Član 4.

  

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na internet strani grada Smedereva www.smederevo.org.rs i oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo.

 

 

Broj 020-120/2018-07

U Smederevu, 26. oktobra 2018. godine                                             

       GRADONAČELNICA

GRADA SMEDEREVA

 

        dr Jasna Avramović