... Смедерево рукометна престоница Европе Потписан уговор о донацији за Пројекат ,,Без алата нема ни заната“ Свечано отварање Дунав филм феста ГРАД ПРОДУЖАВА СЕЋАЊЕ НА МИЊУ


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

             На основу чланa 8. Правилника за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева, број 8/2015 од 25. септембра 2015. године,

Решења o давању сагласности на Правилник за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева'', број 7/2015), Одлуке Локалног савета за побољшање положаја Рома број 2-13/2018 од 05. септембра 2018. године, Одлуке Комисије за избор пројеката и имплементацију Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву број 6-13/2018 од 5. новембра 2018. године  и члана 45. Статута града Смедерева, (,,Службени лист града Смедерева'',  број 12/2016- пречишћен текст)

 

             Градско веће града Смедерева, на 141. седници одржаној  30.новембра 2018. године, донело је коначну,

 

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

 

Члан 1

 

            Стипендије за школску 2018/2019. годину додељују се следећим ученицима средњих школа ромске националности:

 

1.      Николи  Недељковићу, ученику III разреда Медицинске школе са домом

                                           ученика ,, Сестре Нинковић" у Крагујевцу,

2.      Ненаду  Лазићу, ученику III разреда Економско-трговинске школе у

                              Смедереву,          

3.      Емини  Дрмаку, ученици II разреда Техничке школе у Смедереву,

4.      Богдану Милошевићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

5.      Дарку Антићу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

6.      Предрагу  Лазићу, ученику III разреда Економско-трговинске школе у

                                   Смедереву,

7.      Емрани  Дрмаку, ученици II разреда Техничке школе у Смедереву,

8.      Ванеси  Шаргић, ученици III разреда Економско-трговинске школе у

                                Смедереву,

9.      Давиду  Стојковићу, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

10.  Софији Илиевској, ученици IVразреда Економско-трговинске школе у

                                   Смедереву,

11.  Ненаду  Шаргићу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

12.  Валентини  Пејић Николић, ученици I разреда Техничке школе у  

                                                    Смедереву,

13.  Јелени  Драгомировић, ученици III разреда Економско-трговинске школе у

                                            Смедереву,

14.  Урошу  Милошевићу, ученику  II разреда  Текстилно-технолошкe и

                                                               пољопривреднe школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

15.    Светлани Јовановић, ученици  III разреда  Текстилно-технолошкe и

                                         пољопривреднe школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву

16.  Марку  Драгомировићу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

17.  Данијели  Митровић, ученици III разреда Економско-трговинске школе у

                                        Смедереву

18.  Андријани  Хашкај,  ученици I разреда Економско-трговинске школе у

                                      Смедереву,

19.  Милану  Станковићу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

20.  Луки  Петровићу, ученику II разреда Економско-трговинске школе у

                                 Смедереву,

21.  Мирјани  Љутфији, ученици II разреда Економско-трговинске школе у

                                     Смедереву,

22.  Менсуру Ћазимиу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

23.  Кристијану  Васиљковићу, ученику II разреда Техничке школе у  

                                                 Смедереву,

24.  Павлини  Илиевској, ученици  I разреда Текстилно-технолошкe и

                                       пољопривреднe школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

25.  Николи Манчићу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

26.  Сулиману Ћазимиу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

27.  Кристијану  Љутфији, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

28.  Исмаилу  Морини, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

29.  Томиславу Стојковићу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

30.  Тијани Аничић,  ученици I разреда Економско-трговинске школе у

                               Смедереву,

31.  Мартину Алиловићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

32.  Валентини Аземовић,  ученици I разреда Економско-трговинске школе у

                                         Смедереву,

33.  Оливеру Нурческом, ученику I разреда Гимназије у Смедереву,

34.  Бруну Михаиловићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву и

35.  Нијазу Селимовићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву.

                                                           

Члан 2.

  

              У овој Одлуци  извршена је исправка техничких грешака у односу на Одлуку о додели стипендија за ученике средњих школа ромске националности за школску 2018/2019. годину,  број 020-120/2018-07 од 26. октобра 2018. године, која је објављена 29. октобра 2018. године  на интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs и огласној табли Градске управе града Смедерева,  тако што је за: Дарка Антића наведено да је ученик II разреда,  а треба да стоји  да је ученик I разреда; Давида Стојковића наведено да је  ученик II разреда, а треба да стоји  да је ученик III разреда; Софију Илиевски наведено да je  ученица III разреда, a треба да стоји да је ученица IV  разреда; Светлану Јовановић  наведено да је ученица II разреда, а треба да стоји  да је ученица III разреда; Марка Драгомировића наведено да је ученик  II разреда, а треба да стоји да је ученик I разреда; Андријану Хашкај наведено да је ученица  III разреда, а треба да стоји да је ученица  I разреда;  Луку Петровића наведено да је ученик III разреда, а треба да стоји да је   ученик II разреда; Павлину Илијевску наведено да је ученица II разреда, а треба да стоји да је ученица I разреда и Ћазиу Сулиману погрешно наведено име и презиме, а исправно се зове Сулиман Ћазими.

  

Члан 3.

  

            Са ученицима из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће уговорe о стипендирању.

  

                                                               Члан 4.

  

             Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs  и огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

           

 

 

 

 Број 020-145/2018-07

 

У Смедереву 30. новембар 2018. године

 

 

 

                                                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИЦA

                                                                                                   ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                     др Јасна Аврамовић