Potpisan sporazum o bratimljenju Smedereva i Tangšana Obeležena 77. godišnjica Petojunske tragedije Rehabilitacija Kolarske ulice HBIS Srbija - počeo novi ciklus obuke železaraca Bicikle - poklon grada smederevskim osnovcima


ODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI

Na osnovu članova 2., 3. i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017 i 9/2017), Odluke o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 9/2017) i Odluke o budžetu grada Smedereva za 2017. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016, 6/2017 i 8/2017),

Gradsko veće grada Smedereva, na 69. sednici održanoj 2. septembra 2017. godine, donelo je konačnu

 

 

                                                                 O D L U K U

O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU

IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI

 

 

Član 1.

 

            Ovom Odlukom vrši se raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2017. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016, 6/2017 i 8/2017) u okviru razdela 4- Gradska uprava, Program 14: Razvoj sporta i omladine, Programska klasifikacija 1301-0001, Programska aktivnost 0001- podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, funkcija 810- usluge rekreacije i sporta, pozicija 267, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije sportskim organizacijama i klubovima- fizička kultura, opredeljena u ukupnom iznosu od 67.000.000,00 dinara.

 

Član 2.

 

            Sredstva iz člana 1. ove Odluke pojedinačno su određena za realizaciju godišnjih programa organizacija u oblasti sporta na sledeći način:

 

Broj

Nosilac aktivnosti

Iznos u dinarima

Vrednovane organizacije u oblasti sporta od posebnog značaja za ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva

1.       

Savez za školska sportska takmičenja i olimpijsko vaspitanje Smederevo

8.600.000,00

2.       

Sportski Savez Smederevo

2.700.000,00

3.       

Gradski fudbalski savez Smederevo

5.300.000,00

4.       

Streljački savez Smederevo

100.000,00

5.       

Veslački klub "Smederevo"

3.000.000,00

6.       

Košarkaški klub "SMEDEREVO 1953"

4.000.000,00

7.       

Klub Malog Fudbala "SMEDEREVO"

2.400.000,00

8.       

Odbojkaški klub "SMEDEREVO CARINA"

2.400.000,00

9.       

Ženski odbojkaški Klub  "SMEDEREVO"

2.200.000,00

10.   

Rukometni klub Smederevo

1.300.000,00

11.   

Fudbalski klub "SMEDEREVO 1924"

13.400.000,00

Rangirane organizacije u oblasti sporta

12.   

Košarkaški Klub "SEMENDRIA"

411.502,00

13.   

Tekvondo Sportsko udruženje "Crvena Zvezda Smederevo"

369.700,00

14.   

Odbojkaški klub "TEHNIČAR"

587.860,00

15.   

Stonoteniski klub "Budućnost"

300.000,00

16.   

Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva

176.358,00

17.   

STRELjAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM "R50"

134.368,00

18.   

STONOTENISKI INVALIDSKI KLUB SMEDEREVO

134.368,00

19.   

Sportsko udruženje gluvih i nagluvih "Despoti"

142.766,00

20.   

FUDBALSKI KLUB "BUDUĆNOST" MALA KRSNA

436.696,00

21.   

Fudbalski klub "SASK"

470.288,00

22.   

Fudbalski klub "SLOBODA" LIPE

487.084,00

23.   

Fudbalski klub "Badljevica"

350.000,00

24.   

Fudbalski klub "MLADI RADNIK 1940"

470.288,00

25.   

Fudbalski klub "PODUNAVAC"

545.870,00

26.   

Fudbalski klub "Vrbovac"

419.900,00

27.   

Fudbalski klub "CRVENA ZVEZDA" Suvodol

495.482,00

28.   

Fudbalski klub "7. juli" Vodanj

478.686,00

29.   

Omladinski fudbalski klub "Osipaonica"

503.880,00

30.   

FUDBALSKI KLUB "OMLADINAC SEONE"

349.000,00

31.   

Fudbalski klub "LUNjEVAC"

360.000,00

32.   

Fudbalski klub "SKOBALj"

400.000,00

33.   

FUDBALSKI KLUB "HAJDUK VELjKO 1934" Dobri Do

386.308,00

34.   

Fudbalski klub CEPELIN 026

424.099,00

35.   

Atletski klub "Smederevo"

503.880,00

36.   

Stonoteniski klub "ĐURĐEV GRAD"

495.482,00

37.   

Fudbalski klub "Vučak" Vučak

403.104,00

38.   

Fudbalski klub "PROLETER"

587.860,00

39.   

Karate klub "Jedinstvo-SD"

251.940,00

40.   

Streljački klub "Heroj Srba"

340.000,00

41.   

Fudbalski klub "Drugovac" Drugovac

300.000,00

42.   

Fudbalski klub "PETLIĆ SD 2006"

424.099,00

43.   

Fudbalski klub "MIHAJLOVAC 1934"

478.686,00

44.   

Fudbalski klub "JEZAVA"

300.000,00

45.   

Fudbalski klub "BORAC 1932"

487.084,00

46.   

Omladinski fudbalski klub Slavija

300.000,00

47.   

Fudbalski klub "Kolarac"

300.000,00

48.   

Fudbalski klub "Petrijevac"

250.000,00

49.   

Fudbalski klub "LANDOL"

350.000,00

50.   

Košarkaški klub "Škola Košarke CARINA"

428.298,00

51.   

Džudo klub "Carina"

251.940,00

52.   

Stonoteniski klub "Smederevo" Smederevo

436.696,00

53.   

Rukometni klub "Mladi Radnik"

554.268,00

54.   

KOŠARKAŠKI KLUB "STARINSKI"

270.000,00

55.   

Odbojkaški klub "Tvrđava L"

386.308,00

56.   

Kik boks klub "SD KOMBAT- KIK BOKS"

638.248,00

57.   

Kjokušinkai klub "SD KOMBAT- KJOKUŠINKAI"

251.940,00

58.   

Karate Klub "Smederevac"

319.124,00

59.   

Ženski odbojkaški klub "CARINA"

506.751,00

60.   

KOŠARKAŠKI KLUB "DESPOT"

419.900,00

61.   

Streljačko Streličarski Klub osoba sa invaliditetom "DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ"

285.532,00

62.   

Streljačka družina "SMEDEREVO"

705.432,00

63.   

Bokserski klub "Smederevac"

243.542,00

UKUPNO:                                                                                                  65.704.617,00 dinara

 

 

Član 3.

 

            Realizacija sredstava namenjenih finansiranju godišnjih programa organizacija u oblasti sporta iz člana 2. ove Odluke zavisiće od priliva sredstava u budžet grada Smedereva.

 

Član 4.

           

Shodno članu 2. ove Odluke, Grad Smederevo sa organizacijama u oblasti sporta zaključiće ugovore o finansiranju ili sufinansiranju odobrenih programa .

 

Član 5.

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Broj 400-6027/2017-07

U Smederevu, 2. septembra 2017. godine

GRADONAČELNICA

GRADA SMEDEREVA

 

dr Jasna Avramović