POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


ODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI

 

Na osnovu članova 2., 3., 4.  i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017 i 9/2017), Odluke o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, ("Službeni list grada Smedereva", broj 9/2017 i 14/2017) i Odluke o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu ("Službeni list grada Smedereva", broj 14/2017),

Komisija za izbor programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, na sednici održanoj 05.02.2018. godine, donela je

O D L U K U

O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI

 

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom vrši se raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu ("Službeni list grada Smedereva", broj 14/2017) u okviru razdela 4- Gradska uprava, Program 14: Razvoj sporta i omladine, Programska klasifikacija 1301-0001, Programska aktivnost 0001- podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, funkcija 810- usluge rekreacije i sporta, pozicija 289, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije sportskim organizacijama i klubovima - fizička kultura, opredeljena u ukupnom iznosu od 110.000.000,00 dinara.

 

 

Član 2.

 

Sredstva iz tačke 1. ove Odluke pojedinačno su određena za realizaciju godišnjih programa organizacija u oblasti sporta na sledeći način:

 

Broj

Nosilac aktivnosti

Iznos u dinarima

1.       

Savez za školska sportska takmičenja i olimpijsko vaspitanje Smederevo

11.400.000,00

2.       

Sportski Savez Smederevo

2.700.000,00

3.       

Gradski fudbalski savez Smederevo

1.600.000,00

4.       

Streljački savez Smederevo

100.000,00

5.       

Veslački klub "Smederevo"

4.500.000,00

6.       

Košarkaški klub "SMEDEREVO 1953"

6.000.000,00

7.       

Klub Malog Fudbala "SMEDEREVO"

3.000.000,00

8.       

Odbojkaški klub "SMEDEREVO CARINA"

4.000.000,00

9.       

Ženski odbojkaški Klub  "SMEDEREVO"

3.500.000,00

10.   

Rukometni klub Smederevo

2.000.000,00

11.   

Fudbalski klub "SMEDEREVO 1924"

22.000.000,00

12.   

Atletski klub "Smederevo"

1.500.000,00

13.   

Rukometni klub "Mladi Radnik"

2.480.500,00

14.   

Košarkaški Klub "SEMENDRIA"

450.000,00

15.   

Tekvondo Sportsko udruženje "Crvena Zvezda Smederevo"

451.180,00

16.   

Odbojkaški klub "TEHNIČAR"

817.098,00

17.   

Stonoteniski klub "Budućnost"

390.000,00

18.   

Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva

343.418,00

19.   

STRELjAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM "R50"

382.500,00

20.   

STONOTENISKI INVALIDSKI KLUB SMEDEREVO

343.418,00

21.   

Sportsko udruženje gluvih i nagluvih "Despoti"

348.000,00

22.   

FUDBALSKI KLUB "BUDUĆNOST" MALA KRSNA

365.000,00

23.   

Fudbalski klub "SASK"

813.400,00

24.   

Fudbalski klub "SLOBODA" LIPE

738.700,00

25.   

Fudbalski klub "Badljevica"

321.200,00

26.   

Fudbalski klub "MLADI RADNIK 1940"

1.600.000,00

27.   

Fudbalski klub "PODUNAVAC"

830.000,00

28.   

Fudbalski klub "Vrbovac"

335.000,00

29.   

Fudbalski klub "CRVENA ZVEZDA" Suvodol

805.100,00

30.   

Fudbalski klub "7. juli" Vodanj

730.000,00

31.   

Omladinski fudbalski klub "Osipaonica

813.400,00

32.   

FUDBALSKI KLUB "OMLADINAC SEONE"

317.550,00

33.   

Fudbalski klub "LUNjEVAC"

335.000,00

34.   

Fudbalski klub "SKOBALj"

299.300,00

35.   

FUDBALSKI KLUB "HAJDUK VELjKO 1934" Dobri Do

273.750,00

36.   

Fudbalski klub CEPELIN 026

669.073,00

37.   

Stonoteniski klub "ĐURĐEV GRAD"

450.000,00

38.   

Fudbalski klub "Vučak" Vučak

299.300,00

39.   

Fudbalski klub "PROLETER"

1.500.000,00

40.   

Karate klub "Jedinstvo-SD"

520.000,00

41.   

Streljački klub "Heroj Srba"

400.000,00

42.   

Fudbalski klub "Drugovac" Drugovac

310.250,00

43.   

Fudbalski klub "PETLIĆ SD 2006"

598.021,00

44.   

Fudbalski klub MIHAJLOVAC 1934"

2.000.000,00

45.   

Fudbalski klub "JEZAVA"

281.050,00

46.   

Fudbalski klub "BORAC 1932"

1.000.000,00

47.   

Omladinski fudbalski klub Slavija

288.350,00

48.   

Fudbalski klub "LANDOL"

317.550,00

49.   

Košarkaški klub "Škola Košarke CARINA"

402.628,00

50.   

Džudo klub "Carina"

710.520,00

51.   

Stonoteniski klub "Smederevo" Smederevo

674.994,00

52.   

KOŠARKAŠKI KLUB "STARINSKI"

560.000,00

53.   

Odbojkaški klub "Tvrđava L"

627.626,00

54.   

Kik boks klub "SD KOMBAT- KIK BOKS"

899.992,00

55.   

Kjokušinkai klub "SD KOMBAT- KJOKUŠINKAI"

600.000,00

56.   

Karate Klub "Smederevac"

426.312,00

57.   

Ženski odbojkaški klub "CARINA"

665.520,00

58.   

KOŠARKAŠKI KLUB "DESPOT"

674.994,00

59.   

Streljačko Streličarski Klub osoba sa invaliditetom "DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ"

 

500.000,00

60.   

 

Sportsko ribolovni klub „Jezava"

 

 

165.000,00

61.   

Džudo klub "Mladost Carina"

 

698.678,00

62.   

Bokserski klub „Smederevo" Smederevo

 

364.000,00

63.   

Aikido Klub Rjonen

 

165.788,00

64.   

Rvački klub Smederevo

 

426.312,00

65.   

Sportsko udruženje Klub američkog fudbala „Bedemi"

 

544.732,00

66.   

Planinarski klub „Čelik"

 

793.414,00

67.   

Bodi Bilding i Fitnes Klub „Železničar"

 

400.000,00

68.   

KARATE KLUB „VIKTORIS SD"

 

432.950,00

69.   

Brodarski klub Metalac

 

500.000,00

70.   

Streljačka družina "SMEDEREVO"

 

911.834,00

 

71.   

Klub sportskih ribolovaca „Jezava"

 

150.000,00

72.   

Karate klub „SD KOMBAT-KARATE"

450.000,00

73.   

Bokserski klub „Smederevac"

307.892,00

 

Član 3.

 

Realizacija sredstava namenjenih finansiranju godišnjih programa organizacija u oblasti sporta iz člana 2. ove Odluke zavisiće od priliva sredstava u budžet grada Smedereva.

 

 

Član 4.

           

Shodno članu 2. ove Odluke Grad Smederevo sa organizacijama u oblasti sporta zaključiće ugovore o finansiranju ili sufinansiranju odobrenih programa .

 

 

Član 5.

Prigovori na ovu Odluku mogu se izjaviti Gradskom veću grada Smedereva, u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Obrazloženje

  

Skupština grada Smedereva donela je Odluku o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), kojom se uređuje način obezbeđivanja sredstava, namena i uslovi korišćenja sredstava za finansiranje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva.

Članom 7. navedene Odluke predviđeno je da će se bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak odobravanja programa, kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva iz člana 3. Odluke utvrditi Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, koji će doneti Gradsko veće grada Smedereva.

Shodno napred navedenom, Gradsko veće grada Smedereva donelo je Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017 i 9/2017) kojim se uređuju bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak odobravanja programa kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta i dodela sredstava, forma i sadržina predloga programa, forma i sadržina izveštaja o realizaciji programa, način javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje.

Članom 2. navedenog Pravilnika predviđeno je da se finansijska sredstva za zadovoljenje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva utvrđuju Odlukom o budžetu  grada Smedereva.

Članom 3. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva utvrđene su potrebe i interesi građana u oblasti sporta za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva iz člana 2. Pravilnika.

Shodno članu 16. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017 i 9/2017) gradonačelnica grada Smedereva donela je Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva i imenovanju predsednika i članova Komisije broj 02-147/2017-07 od 6. jula 2017. godine, broj 02-186/2017-07 od  3. avgusta 2017. godine i broj 02-263/2017-07 od 12. decembra 2017. godine.

 

Tačkom II navedenog Rešenja utvrđeno je da je zadatak obrazovane Komisije da izvrši ocenu predloženih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, donese i dostavi Gradskom veću grada Smedereva Predlog odluke o izboru programa u oblasti sporta koji će se finansirati iz budžeta grada Smedereva u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017 i 9/2017).

 

  

Imajući u vidu navedeno, obrazovana Komisija je na svojim sednicama vršila ocenu predloženih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva primenom kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva.

 

Komisija je utvrdila da je po objavljenom Obaveštenju Odeljenja za javne službe na zvaničnoj internet strani grada Smedereva, broj 037-546/2017-01 od 28. septembra 2017. godine, a koje se odnosi na finansiranje programa u skladu sa napred navedenim Pravilnikom, ukupno dostavljeno 79 prijava organizacija u oblasti sporta, od kojih je Komisija 73 prijave prihvatila i donela Odluku o izboru programa u oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2018. godini, a za 6 prijava je utvrdila da ne ispunjavaju utvrđene kriterijume i uslove, i to prijave sledećih organizacija u oblasti sporta: 

 

           

 

  1. KUGLAŠKI KLUB "SMEDEREVO 1959" - Ne ispunjava uslov iz člana 10. stav 3. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva i člana 138. stav 4. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS", br.10/2016).

 

 

 

  1. SOKOLSKO DRUŠTVO "SMEDEREVO" - Nosiocu programa nije odobren program shodno članu 7. Pravilnika o odobrovanju i finansiranju programa kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva.

 

 

 

  1. FUDBALSKI KLUB "SLOGA" LUGAVČINA - Ne ispunjava kriterijum iz člana 8. i člana 9. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva.

 

 

 

  1. FUDBALSKI KLUB "SOKO 2015" SARAORCI - Ne ispunjava kriterijum iz člana 8. i člana 9. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva.

 

 

 

  1. PLANINARSKI KLUB MEDICINAR - Ne ispunjava kriterijum iz člana 8. i člana 9. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva i uslov iz člana 138. stav  4. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS", br.10/2016).

 

 

 

  1. BRAZILSKO DžIU DžICU UDRUŽENjE «MATA LEAO» - Ne ispunjava kriterijum iz člana 8. i člana 9. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva i uslov iz člana 138. stav  4. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS", br.10/2016).

 

 

 

Imajući u vidu navedeno Komisija je odlučila kao u članu 2. ove Odluke.

 

 

 

 

Broj: 400-749/2018-01

U Smederevu, 05.februar 2018. godine

 

                                                                                                Predsednik Komisije:

 

                                                                                                  Stevan Grujić _________________

                                                                                              

                                

                                                                                       Članovi Komisije:

 

                                                                                        Radule Perović_________________

 

 

                                                                                       Radomir Ranković_______________

 

 

                                                                                       Dušan Joksimović_______________ 

 

                                               

                                                                                       David Simić____________________

                                                                                        


 

 

 

Na osnovu članova 2., 3., 4. i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017 i 9/2017) i člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 101. sednici održanoj 26. februara 2018. godine, donelo je

 

REŠENjE

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI

 

I

            Daje se saglasnost na Odluku o izboru programa u oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2018. godini, broj 400-749/2018-01  od 5. februara 2018. godine.

 

II

 

 

Rešenje objaviti na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

 

 

            Broj 400-866/2018-07

U Smederevu, 26. februara 2018. godine

GRADONAČELNICA                     GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                              dr Jasna Avramović

 

 

 


 

 

Skeniranu Odluku i Rešenje možete preuzeti na ovom linku.