Potpisan sporazum o bratimljenju Smedereva i Tangšana Obeležena 77. godišnjica Petojunske tragedije Rehabilitacija Kolarske ulice HBIS Srbija - počeo novi ciklus obuke železaraca Bicikle - poklon grada smederevskim osnovcima


ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SMEDEREVA

            Na osnovu člana 55. i člana 192. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-odluka US),

 

            Načelnica Gradske uprave grada Smedereva, donosi

 

 

ODLUKU

O RASPOREDU RADNOG VREMENA

U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SMEDEREVA

  

Član 1.

  

            Zaposleni u Gradskoj upravi grada Smedereva, u toku radne nedelje, rade pet radnih dana.

 

Član 2.

  

            Rdano vreme u toku radnog dana iznosi osam časova i počinje u 730 časova, a završava se u 1530 časova.

  

Član 3.

  

            Radno vreme u Gradskoj upravi grada Smedereva, u Odeljenju za opštu upravu, mesne zajednice, vanredne situacije i zajedničke poslove (Odsek za opštu upravu), obavljaće se u dve smene i to:

            - prva smena počinje u 730 časova, a završava se u 1530 časova

            - druga smena počinje u 1100 časova, a završava se u 1900 časova

            Radno vreme u Gradskoj upravi grada Smedereva, u Odeljenju za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije (Grupa za komunalnu inspekciju i Grupa za komunalnu policiju), obavljaće se u dve smene i to:

            - prva smena počinje u 730 časova, a završava se u 1530 časova

            - druga smena počinje u 1400 časova, a završava se u 2200 časa

            Radno vreme svih zaposlenih, bez obzira na rad u prvoj ili drugoj smeni, iznosi osam časova dnevno.

 

Član 4.

  

            Preraspodela radnog vremena za rad subotom i nedeljom, na predlog načelnika odeljenja, odobrava se od strane načelnice Gradske uprave grada Smedereva.

 

  

  

Član 5.

  

            Pauza za topli obrok koristiće se u trajanju od 30 minuta i to u vremenskom intervalu od 930 časova do 1030 časova.

            Prilikom dolaska na rad i odlaska sa rada, korišćenja vremena za pauzu, kao i pri svakom izlasku u toku i pre isteka radnog vremena (privatni ili službeni izlazak), obavezno je ukucavanje i iskucavanje na aparatu za evidentiranje radnog vremena.

 

Član 6.

  

            Donošenjem ove Odluke prestaje da važi Odluka o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Smederevo, broj 130-37/2017-07 od 23. juna 2017. godine.

 

Član 7.

  

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od   28. avgusta 2017. godine.

           

Broj: 130-54/2017-07

U Smederevu, 25. avgust 2017. godine                                            NAČELNICA

                                                                                                       GRADSKE UPRAVE

 

                                                                                                      Milijana Novaković