Prezentacija idejnog rešenja za zatvoreni bazen Izgradnja kanalizacione mreže i vakuumske stanice u Malom Krivaku Predsednik Vučić u Smederevu Otvoren Dunavski eko park u Smederevu Seminar za vaspitače u organizaciji Saveta za bezbednost saobraćaja


ODLUKE O IZBORU PROJEKATA U KULTURI

 

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 037-463/2017-07 od 15.08.2017. godine, a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 8/2012,  94/2013 i 93/2015) i Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2017. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016,  6/2017 i 8/2017),

 

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti književnosti u 2017. godini, na sednici održanoj 26.09.2017. godine, donela je konačnu

 

ODLUKU

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2017. GODINI

 

Član 1.

            Budžet grada Smedereva u 2017. godini učestvovaće u finansiranju projekata u kulturi u oblasti književnosti u ukupnom iznosu od 1.260.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

            1. Međunarodnog festivala poezije "Smederevska pesnička jesen" za realizaciju projekta u kulturi 48. Međunarodni festivala poezije Smederevska pesnička jesen, u iznosu od 1.100.000,00 dinara;

 

            2. Umetničkog kluba Raskovnik za realizaciju projekta u kulturi Međunarodna književna manifestacije "Despotova zakletva," u iznosu od 60.000,00 dinara;

 

            3.  Preduzeća Arka za uvoz i izvoz, trgovinu na veliko i malo, izdavačku delatnost i usluge u prometu doo, Smederevo za realizaciju projekta u kulturi izdavanje knjige "VIDELA U MENI", nove pesničke knjige smederevske pesnikinje Miroslave Mire Cvetković, u iznosu od 30.000,00 dinara i

 

     4.  Nikole Tasića  za realizaciju projekta u kulturi izdavanje knjige Priče o starom Smederevu, čiji je autor, a koju će izdati Narodna biblioteka Smederevo, u iznosu od 70.000,00 dinara.

 

Član 2.

Sredstva raspoređena članom 1. ove Odluke prenosiće se izabranim subjektima u kulturi u zavisnosti od dinamike ostvarivanja prihoda budžeta u 2017. godini.

                                                                Član 3.

Sa izabranim subjektima u kulturi grad Smederevo zaključiće odgovarajuće ugovore o finansiranju projekata u kulturi.

 

 

Član 4.

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Broj: 037-436/2017-01

U Smederevu, 26.09.2017. godine

                                                                                                 Predsednica Komisije

 

                                                                                                                                  Svetlana Mihajlović


                                                                                               

 


 


 

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj, 105/2016) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 037-463-1/2017-07 od 15.08.2017. godine, a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 8/2012,  94/2013 i 93/2015) i Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2017. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016, 6/2017 i 8/2017),

 

 

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti muzike u 2017. godini, na sednici održanoj 26.09.2017. godine, donela je konačnu

 

 

ODLUKU

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI MUZIKE U 2017. GODINI

 

Član 1.

 

            Budžet grada Smedereva u 2017. godini učestvovaće u finansiranju projekata u kulturi u oblasti muzike u ukupnom iznosu od 450.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

            1. Pevačkog društva Gradski ženski hor "Kir Stefan Srbin" za realizaciju projekta u kulturi Koncerti "KAMEN I SVILA - BULEVAR KULTURE", u iznosu od 400.000,00 dinara i

 

            2. Pozorišta PATOS za realizaciju projekta u kulturi "Jesenja koncertna sezona", u cilju popularizacije klasične muzike, u iznosu od 50.000,00 dinara.

 

 

Član 2.

Sredstva raspoređena članom 1. ove Odluke prenosiće se izabranim subjektima u kulturi u zavisnosti od dinamike ostvarivanja prihoda budžeta u 2017. godini.

                                                                Član 3.

Sa izabranim subjektima u kulturi grad Smederevo zaključiće odgovarajuće ugovore o finansiranju projekata u kulturi.

 

Član 4.

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

 

 

 

Broj: 037-436-1/2017-01

U Smederevu, 26.09.2017. godine

                                                                                                 Predsednica Komisije

 

                                                                                                 Svetlana Mihajlović

  

                                                                                           Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 037-463-4/2017-07 od 15.08.2017. godine, a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 8/2012,  94/2013 i 93/2015) i Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2017. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016, 6/2017 i 8/2017),

 

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja u 2017. godini, na sednici održanoj 26.09.2017. godine, donela je konačnu

 

 

ODLUKU

  

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2017. GODINI

 

Član 1.

 

            Budžet grada Smedereva u 2017. godini učestvovaće u finansiranju projekata u kulturi u oblasti ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja u ukupnom iznosu od 80.000,00 dinara, i to sledećeg subjekta u kulturi:

           

            1. Regionalnog centra za talente i razvoj dece Smederevo za realizaciju projekta u kulturi "Treća konferencija đačkih parlamenata centralne Srbije" u cilju unapređenja kulture izražavanja, slobode mišljenja i razvoja demokratke misli kod učenika i dece, u iznosu od 80.000,00 dinara.

 

Član 2.

Sredstva raspoređena članom 1. ove Odluke prenosiće se izabranom subjektu u kulturi u zavisnosti od dinamike ostvarivanja prihoda budžeta u 2017. godini.

                                                                Član 3.

Sa izabranim subjektom u kulturi grad Smederevo zaključiće odgovarajući ugovor o finansiranju projekta u kulturi.

 

 

Član 4.

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

 

 

Broj: 037-436-4/2017-01

U Smederevu, 26.09.2017. godine

                                                                                                 Predsednica Komisije

 

                                                                                                  Svetlana Mihajlović

  

           

 

 

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj, 105/2016) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 037-463-2/2017-07 od 15.08.2017. godine, a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 8/2012,  94/2013 i 93/2015) i Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2017. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016, 6/2017 i 8/2017),

 

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti pozorišne umetnosti u 2017. godini, na sednici održanoj 26.09.2017. godine, donela je konačnu

 

 

ODLUKU

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2017. GODINI

 

Član 1.

 

            Budžet grada Smedereva u 2017. godini učestvovaće u finansiranju projekata u kulturi u oblasti pozorišne umetnosti u ukupnom iznosu od 150.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

           

            1. Pozorišta PATOS za realizaciju projekta Pozorišna značka, u cilju negovanja, vaspitanja i obrazovanja mlade pozorišne publike, u iznosu od 50.000,00 dinara i

 

            2. Pozorišta PATOS za realizaciju projekta u kulturi Pozorišne predstave Put oko sveta, u iznosu od 100.000,00 dinara.

 

Član 2.

Sredstva raspoređena članom 1. ove Odluke prenosiće se izabranom subjektu u kulturi u zavisnosti od dinamike ostvarivanja prihoda budžeta u 2017. godini.

                                                                Član 3.

Sa izabranim subjektom u kulturi grad Smederevo zaključiće odgovarajuće ugovore o finansiranju projekata u kulturi.

 

Član 4.

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

 

 

 

Broj: 037-436-2/2017-01

U Smederevu, 26.09.2017. godine

                                                                                                 Predsednica Komisije

 

                                                                                                  Svetlana Mihajlović

  

                                                                                                   

  

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 037-463-3/2017-07 od 15.08.2017. godine, a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 8/2012,  94/2013 i 93/2015) i Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2017. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016 i 6/2017),

 

 

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti umetničke igre- klasičan balet, narodna igra, savremena igra  u 2017. godini, na sednici održanoj 26.09.2017. godine, donela je konačnu

 

 

ODLUKU

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE- KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA  U 2017. GODINI

 

 

Član 1.

 

            Budžet grada Smedereva u 2017. godini učestvovaće u finansiranju projekata u kulturi u oblasti umetničke igre- klasičan balet, narodna igra, savremena igra, u ukupnom iznosu od 1.060.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

 

            1.  Kulturno umetničkog društva Vrbovački opanak za realizaciju projekta u kulturi "Vrbovački opanak za 2017. godinu", koji obuhvata kulturne aktivnosti i manifestacije ovog Društva, u iznosu od 80.000,00 dinara;

 

            2. "Kulturno umetničkog društva Mihajlovac" za realizaciju projekta u kulturi "Kulturne aktivnosti KUD Mihajlovac za 2017. godinu", u iznosu od 120.000,00 dinara;

 

            3. Kulturno-umetničkog društva "SEMENDRIA" za realizaciju projekta u kulturi Kulturna- narodna igra, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            4. Kulturno umetničkog društva Lunjevac za realizaciju projekta u kulturi "Početničko prelo i kulturne aktivnosti KUD Lunjevac za 2017", u iznosu od 60.000,00 dinara;

 

            5. Kulturno umetničkog društva "Drugovac" za realizaciju projekta u kulturi "Kulturne aktivnosti KUD Drugovac za 2017. godinu", u iznosu od 80.000,00 dinara;

 

 

 

 

 

            6. Kulturno umetničkog društva Dobri Do za realizaciju projekta u kulturi "Kulturne aktivnosti KUD Dobri Do za 2017. godinu", u iznosu od 60.000,00 dinara;

 

            7.  Kulturno umetničkog društva Malo Orašje za realizaciju projekta u kulturi "Kulturne aktivnosti KUD Malo Orašje za 2017. godinu", u iznosu od 60.000,00 dinara;

 

 

            8. Kulturno umetničkog društva Veljko Dugošević iz Male Krsne za realizaciju projekta u kulturi "Od setve do žetve" i redovne aktivnosti KUD-a, u iznosu od 50.000,00 dinara.

 

            9. Kulturno umetničkog društva "Lipe" Lipe za realizaciju projekta u kulturi "Kupovina narodne nošnje", u iznosu od 150.000,00 dinara;

 

            10. Kulturno umetničkog društva "DESPOT ĐURAĐ" iz Ralje za realizaciju projekta u kulturi "Kulturne aktivnosti KUD "Despot Đurađ" Ralja za 2017. godinu", u iznosu od 100.000,00 dinara;

 

            11. Srpsko-grčkog kulturno-umetničkog društva "Kantakuzina" Smederevo za realizaciju projekta u kulturi "Kulturne aktivnosti srpsko- grčkog KUD "Kantakuzina, Smederevo" za 2017. godinu", u iznosu od 50.000,00 dinara i

 

            12. Kulturno umetničkog društva "Vuk Karadžić" Osipaonica za realizaciju projekta u kulturi "Rad KUD-a u 2017.", u iznosu od 200.000,00 dinara.

 

 

 

 

Član 2.

Sredstva raspoređena članom 1. ove Odluke prenosiće se izabranim subjektima u kulturi u zavisnosti od dinamike ostvarivanja prihoda budžeta u 2017. godini.

 

                                                                Član 3.

 

Sa izabranim subjektima u kulturi grad Smederevo zaključiće odgovarajuće ugovore o finansiranju projekata u kulturi.

 

 

Član 4.

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 037-436-3/2017-01

U Smederevu, 26.09.2017. godine

                                                                                                 Predsednica Komisije

 

                                                                                                                                Svetlana Mihajlović