Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика Магија науке и одушевљење посетилаца на „Ноћи истраживача“ у Смедереву


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности, формирана Решењем градоначелнице града Смедерева број 02-242/2017-07 од 20.12.2017.године, на V. седници одржаној дана 19.06.2018. године, на основу члана 19. Правилника о раду Комисије број 02-242-2/2017-07 од 07.02.2018.године, на основу утврђене Коначне листе реда првенства корисника Помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности на територији града Смедерева, број  02-242-9/2017-07 од 19.06.2018. године, донела је

 

 

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ

  ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА  ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

1.

  

          Додељује се Помоћ за економско оснаживање породичних домаћинстава интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доходовне активности на територији града Смедерева, следећим корисницима:

  

1.      Патрногић Верици, Смедерево, Улица Ђуре Даничића бр.96/18

2.      Томић Душку, Смедерево, Улица Ирене Зековић бр.36

3.      Николић Драгану, Удовице, Улица смедеревска бб

4.      Џелетовић Зорану, Смедерево, Улица коларска бр. 183

5.      Кијачић Срђану, Петријево, Улица ландолска бб

6.      Гогић Жикици, Смедерево, Улица Старца Вујадина бб 

7.      Ћуркић Предрагу, Смедерево, Улица париске комуне бр.14

8.      Николић Момчилу, Смедерево, Улица фочанска бр.158/А

9.      Симић Бојану, Радинац, Улица 9.нова бб и

10.  Живковић Драгиши, Смедерево, Улица Петра Спасојевића бр.4.

 

 

2.

  

          Одлука је коначна.

 

 

Број: 02-242-10/2017-07

   У Смедереву, 19.06.2018.године

 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                            

                                                                                                   Драган Станић