Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2018.ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-113/2018-07 од 25. јула 2018. године, а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 16/2018) и Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева", број 14/2017),

            Комисија за избор пројеката у култури у области књижевности у 2018. години, на седници одржаној 2.8.2018. године, донела је

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2018. години учествоваће у финансирању пројеката у култури у области књижевности у укупном износу од 1.660.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1.  Славољуба Штерића  за реализацију пројекта у култури издавање књиге

"Е мој синко, дуга је то прича. Ратни дневници и белешке 1912-1918", чији је аутор, а коју ће издати штампарија NEWPRESS д.о.о. Смедерево, у износу од 50.000,00 динара;

 

            2. Предузећа Арка за увоз и извоз, трговину на велико и мало, издавачку делатност и услуге у промету доо, Смедерево за реализацију пројекта у култури Међународна награда "Арка", међународне награде за најбољу књигу домаћег и најбољу књигу страног аутора објављену на српском језику, у циљу афирмације дела објављених на српском језику, у износу од 50.000,00 динара;

 

            3. Предузећа Арка за увоз и извоз, трговину на велико и мало, издавачку делатност и услуге у промету доо, Смедерево за реализацију пројекта у култури издавање књиге "Вилинска река", аутора Ивице Цветковића, у износу од 50.000,00 динара;

 

     4. Уметничког клуба Расковник за реализацију пројекта у култури Међународна књижевна манифестације "Деспотова заклетва," у износу од 110.000,00 динара;

 

            5. Међународног фестивала поезије "Смедеревска песничка јесен" за реализацију пројекта у култури 49. Међународни фестивала поезије Смедеревска песничка јесен, у износу од 1.300.000,00 динара;

 

            6. Драгице Добријевић  за реализацију пројекта у култури издавање збирке песама за децу "Шапуће се да је школа   лака шетња од слова до слова", чији је аутор, а коју ће издати Народна библиотека Смедерево, у износу од 50.000,00 динара и

 

            7. Милосава Славка Пешића  за реализацију пројекта у култури издавање књиге

  "Тајно друштво енциклопедиста", чији је аутор, а коју ће издати штампарија NEWPRESS д.о.о. Смедерево, у износу од 50.000,00 динара.

Члан 2.

 

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Члан 3.

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Број: 02-113/2018-01

У Смедереву, 2.8.2018. године

 

                                                                                                 Председница Комисије

 

                                                                                                       Јасмина Војиновић

 

 

Овде можете погледати РЕШЕЊЕ о давању сагласности на одлуку о избору пројеката у култури у области музике у 2018. години