Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja Smederevo domaćin finalnog Kupa Srbije u rukometu Četiri lokalne samouprave u projektu za raseljena lica Dospeće I kvartala za plaćanje poreza na imovinu Gradonačelnica Smedereva, dr Jasna Avramović obišla vaspitače i decu u vrtiću Sanjalice


ODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2018. GODINI

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 02-112/2018-07 od 25. jula 2018. godine, a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2018) i Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 14/2017),

 

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja u 2018. godini, na sednici održanoj 2.8..2018. godine, donela je

 

 

ODLUKU

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI OSTALIH IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA U 2018. GODINI

 

Član 1.

            Budžet grada Smedereva u 2018. godini učestvovaće u finansiranju projekata u kulturi u oblasti ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja u ukupnom iznosu od 600.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

            1. Udruženja građana za razvoj Vrbovca za realizaciju projekta u kulturi "Edukativna radionica za očuvanje narodnih običaja, kulture i tradicije sela Vrbovac" u cilju edukacije, učenja igara, pesama i narodnih običaja, u iznosu od 30.000,00, dinara;

     2. Udruženja muzičkih umetnika ORKESTAR SVETLOST za realizaciju projekta u kulturi Umetničko zabavište, koji obuhvata niz kreativnih radionoca namenjenih deci i koji obuhvata rad sa umetnicima, muzičkim i dramskim pedagozima, vaspitačima i vršnjacima, u iznosu od 50.000,00, dinara;

 

            3. Udruženja žena Lunjevac za realizaciju projekta u kulturi "Edukativna radionica za očuvanje narodnih običaja i zaboravljenih jela sela Šumadije" u cilju edukacije i čuvanja narodnih običaja i kulture srpskog naroda, u iznosu od 30.000,00 dinara;

 

            4. Regionalnog centra za talente i razvoj dece Smederevo za realizaciju projekta u kulturi "Četvrta konferencija đačkih parlamenata centralne Srbije" u cilju unapređenja kulture izražavanja, slobode mišljenja i razvoja demokratke misli kod učenika i dece, u iznosu od 100.000,00 dinara;

 

            5. Udruženja žena "Sveti Trifun" Saraorci za realizaciju projekta u kulturi "Kulturna radionica za negovanje tradicionalne kuhinje pomoravskih sela na teritoriji Republike Srbije" u cilju očuvanja tradicije, u iznosu od 30.000,00 dinara;

 

     6. Sekcije žena "Skobalj" za realizaciju projekta u kulturi Edukativna radionica za negovanje narodnih običaja, u cilju očuvanja narodne baštine i kulture, u iznosu od 20.000,00 dinara;

 

 

     7. Udruženja žena "Izvor" Mala Krsna za realizaciju projekta u kulturi Edukativna radionica za očuvanje tradicije ručnih radova i tradicionalnih jela i suvenira, u cilju očuvanja tradicije, u iznosu od 20.000,00 dinara;

 

     8. Udruženja žena Landolka za realizaciju projekta u kulturi Edukativna radionica za očuvanje narodnih običaja i tradicije , u cilju očuvanja tradicije i edukacije mladih, u iznosu od 30.000,00 dinara;

 

            9.  Udruženja žena "Carina" Smederevo za realizaciju projekta u kulturi Učešće na manifestacijama na teritoriji Republike Srbije, obilazak kulturno istorijskih znamenitosti i realizacije godišnje proslave, u cilju predstavljanja ovog Duštva i grada Smedereva, u iznosu od 30.000,00 dinara;

 

     10. Udruženja Mihajlovac iz Mihajlovca za realizaciju projekta u kulturi "Edukativna radionica za očuvanje narodnih običaja i kulturne tradicije sela Šumadije", u cilju očuvanja tradicije, u iznosu od 30.000,00 dinara;

 

            11. Udruženja žena Dobri Do za realizaciju projekta u kulturi "Edukativna radionica za očuvanje narodnih običaja, kulturne i tradicije sela Šumadije" u cilju edukacije žena i dece, kao i ostalih građana, u iznosu od 30.000,00 dinara;

 

            12. Udruženja žena Neven Malo Orašje za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti za 2018. godinu, u cilju očuvanja tradicije i kulture sela, u iznosu od 30.000,00 dinara;

 

            13. Udruženja žena "Selo veselo" Vodanj za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti u toku 2018. godine, u cilju očuvanja tradicije i kulture sela, u iznosu od 30.000,00 dinara;

 

            14. Udruženja žena "Prelo" Lugavčina za realizaciju projekta u kulturi Edukativna radionica za očuvanje narodnih običaja i kulture, u cilju edukacije i očuvanja narodne tradicije, posebno u pomoravskom kraju, u iznosu od 30.000,00 dinara;

 

            15. Udruženja žena "Pomoravski vez" iz Osipaonice za realizaciju projekta u kulturi Priprema tradicionalne hrane, ručnih radova i običaja, u cilju očuvanja tradicije srpskog naroda i kulture, u iznosu od 20.000,00 dinara;

 

            16. Udruženja žena "JABUKA" Udovice za realizaciju projekta u kulturi Edukativna radionica za očuvanje tradicionalnih ručnih radova i tradicionalne kuhinje, u cilju podizanja svesti meštana o značaju narodne tradicije, u iznosu od 30.000,00 dinara;

 

            17. Udruženja žena Kolarac za realizaciju projekta u kulturi Edukativna radionica za očuvanje narodnih običaja i tradicionalnih jela, u cilju edukacije, učenja starih narodnih običaja i tradicionalne kuhinje, u iznosu od 30.000,00 dinara i

 

            18. Udruženja žena Petrijevo za realizaciju projekta u kulturi Radionica za izradu ručnih radova i negovanje tradicionalne kuhinje u cilju edukacije, učenja starih narodnih običaja i tradicionalne kuhinje dece i odraslih, u iznosu od 30.000,00 dinara.

 

Član 2.

 

    Prigovori na ovu Odluku mogu se izjaviti Gradskom veću grada Smedereva, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

Član 3.

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Broj: 02-112/2018-01

U Smederevu, 2.8.2018. godine

                                                                                                 Predsednica Komisije

 

                                                                                                   Jasmina Vojinović

 

Ovde možete pogledati REŠENjE o davanju saglasnosti na odluku o izboru projekata u kulturi u oblasti muzike u 2018. godini