Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja Smederevo domaćin finalnog Kupa Srbije u rukometu Četiri lokalne samouprave u projektu za raseljena lica Dospeće I kvartala za plaćanje poreza na imovinu Gradonačelnica Smedereva, dr Jasna Avramović obišla vaspitače i decu u vrtiću Sanjalice


ODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2018. GODINI

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj, 105/2016) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 02-115/2018-07 od 25. jula 2018. godine, a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2018) i Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 14/2017),

 

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti pozorišne umetnosti u 2018. godini, na sednici održanoj 2.8.2018. godine, donela je

 

 

ODLUKU

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2018. GODINI

 

 

Član 1.

 

            Budžet grada Smedereva u 2018. godini učestvovaće u finansiranju projekata u kulturi u oblasti pozorišne umetnosti u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

 

            1. Pozorišta PATOS za realizaciju projekta Pozorišna sezona za decu, koji podrazumeva proizvodnju tri različite pozorišne produkcije za decu u produkciji pozorišta Patos, u iznosu od 100.000,00 dinara i

 

            2.  Udruženja građana "Crveni cvet" Smederevo za realizaciju projekta "Dramski edukativni studio", u cilju promocije, unapređenja i razvoj građanskog društva, koji se postižu kroz aktivnosti u dramskim, muzičkim i plesnim radionicama, u iznosu od 100.000,00 dinara.

 

Član 2.

 

    Prigovori na ovu Odluku mogu se izjaviti Gradskom veću grada Smedereva, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

Član 3.

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Broj: 02-115/2018-01

U Smederevu, 2.8.2018. godine

 

                                                                                                    Predsednica Komisije

 

                                                                                                      Jasmina Vojinović

                                                                                                   

 

Ovde možete pogledati REŠENjE o davanju saglasnosti na odluku o izboru projekata u kulturi u oblasti muzike u 2018. godini