Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja Smederevo domaćin finalnog Kupa Srbije u rukometu Četiri lokalne samouprave u projektu za raseljena lica Dospeće I kvartala za plaćanje poreza na imovinu Gradonačelnica Smedereva, dr Jasna Avramović obišla vaspitače i decu u vrtiću Sanjalice


ODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE– KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA U 2018. GODINI

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 02-111/2018-07 od 25. jula 2018. godine, a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2018) i Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 14/2017),

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti umetničke igre- klasičan balet, narodna igra, savremena igra  u 2018. godini, na sednici održanoj 2.8.2018. godine, donela je

 

 

ODLUKU

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE- KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA  U 2018. GODINI

 

Član 1.

            Budžet grada Smedereva u 2018. godini učestvovaće u finansiranju projekata u kulturi u oblasti umetničke igre- klasičan balet, narodna igra, savremena igra, u ukupnom iznosu od 1.860.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

            1. Srpsko-grčkog kulturno-umetničkog društva "Kantakuzina" Smederevo za realizaciju projekta u kulturi "Kulturne aktivnosti srpsko- grčkog KUD "Kantakuzina, Smederevo" za 2018. godinu", u iznosu od 50.000,00 dinara

 

            2. Kulturno-umetničkog društva "Ratko Matić- Rale" za realizaciju projekta u kulturi Obezbeđivanje nošnje i gostovanja ovog Društva, u iznosu od 80.000,00 dinara

 

            3. Kulturno umetničkog društva Dobri Do za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Kulturno umetničkog društva Dobri Do u toku 2018. godine", u iznosu od 60.000,00 dinara;

 

            4. Kulturno umetničkog društva Osmeh Udovice za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Kulturno umetničkog društva u 2018. godini, u iznosu od 100.000,00 dinara;

 

            5. Kulturno umetničkog društva "Radinac" iz Radinca za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti za 2018. godinu, u iznosu od 60.000,00 dinara;

 

            6.  Kulturno umetničkog društva Vrbovački opanak za realizaciju projekta u kulturi "Vrbovački opanak za 2018. godinu i manifestacije", koji obuhvata kulturne aktivnosti i manifestacije ovog Društva, u iznosu od 70.000,00 dinara;

 

            7. Kulturno umetničkog društva "DESPOT ĐURAĐ" iz Ralje za realizaciju projekta u kulturi "Kulturne aktivnosti   Kulturno umetničkog društva "Despot Đurađ" Ralja", u iznosu od 70.000,00 dinara;

 

            8. Kulturno umetničkog društva Veljko Dugošević iz Male Krsne za realizaciju projekta u kulturi Obezbeđivanje narodne nošnje, u cilju izvođenja folklornih narodnih igara, u iznosu od 70.000,00 dinara.

  

            9. Kulturno umetničkog društva "Vuk Karadžić" Osipaonica za realizaciju projekta u kulturi Kulturne aktivnosti  Kulturno umetničkog društva "Vuk Karadžić" Osipaonica za 2018. godinu, u cilju afirmacije i očuvanja kulturnog stvaralaštva u seoskoj sredini kao i očuvanje tradicionalnog prijateljstva sa kulturnim udruženjima,  u iznosu od 120.000,00 dinara.

 

            10. Kulturno umetničkog društva "Žika Lazić" Lugavčina za realizaciju projekta u kulturi Manifestacija "Setimo se kako je to nekada bilo i Sabor harmonikaša u Lugavčini",  u iznosu od 100.000,00 dinara.

 

`           11.  Kulturno umetničkog društva Malo Orašje za realizaciju projekta u kulturi "Kulturne aktivnosti  Kulturno umetničkog društva Malo Orašje za 2018. godinu", u iznosu od 100.000,00 dinara;

  

            12. Kulturno umetničkog društva Lunjevac za realizaciju projekta u kulturi "Lunjevačko prelo i kulturne aktivnosti KUD Lunjevac za 2018", u iznosu od 100.000,00 dinara;

 

            13. Društva za čuvanje i negovanje narodne teradicije "KOLARAC" Kolari za realizaciju projekta u kulturi "Negovanje narodne tradicije, kupovina nošnje i organizacija manifestacije", u cilju predstavljanja koreografija i ovog Društva, u iznosu od 110.000,00 dinara;

 

            14. Kulturno umetničkog društva "Lipe" Lipe za realizaciju projekta u kulturi "Kupovina narodne nošnje", u iznosu od 200.000,00 dinara;

 

            15. Omladinsko kulturno- umetničko društvo Jerina za realizaciju projekta u kulturi Pesmom i igrom kroz Srbiju, u iznosu od 70.000,00 dinara;

 

            16.  Kulturno umetničkog društva Vranovo za realizaciju projekta u kulturi "Kulturne aktivnosti Kulturno umetničkog društva Vranovo za 2018. godinu", u iznosu od 120.000,00 dinara;

 

            17. "Kulturno umetničkog društva Mihajlovac" za realizaciju projekta u kulturi "Kulturne aktivnosti Kulturno umetničkog društva Mihajlovac za 2018. godinu", u iznosu od 150.000,00 dinara;

 

            18. Kulturno umetničkog društva Petrijevo za realizaciju projekta u kulturi Kulturne aktivnosti Kulturno umetničkog društva Petrijevo za 2018. godinu, u iznosu od 70.000,00 dinara;

 

            19. Kulturno umetničkog društva "Drugovac" za realizaciju projekta u kulturi Koncert u Brezičanima kod Prijedora, Republiak Srpska, u iznosu od 60.000,00 dinara i

 

            20. Kulturno umetničkog društva "Branislav Našić" Skobalj za realizaciju projekta u kulturi Obezbeđivanje narodne nošnje i gostovanja na teritoriji Republike Srbije, u cilju očuvanja i negovanja tradicije u folklornom, muzičkom i dramskom stvaralištvu, u iznosu od 100.000,00 dinara.

 

Član 2.

    Prigovori na ovu Odluku mogu se izjaviti Gradskom veću grada Smedereva, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

Član 3.

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Broj: 02-111/2018-01

U Smederevu, 2.8.2018. godine

                                                                                                       Predsednica Komisije

 

                                                                                                        Jasmina Vojinović

 

Ovde možete pogledati REŠENjE o davanju saglasnosti na odluku o izboru projekata u kulturi u oblasti muzike u 2018. godini