OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVU
Одржана 15. седница Скупштине града Смедерева Први подземни контејнери постављени у Смедереву Гости Смедерева – ученици и професори из Румунске општине Гилад Презентација идејног решења за затворени базен Изградња канализационе мреже и вакуумске станице у Малом Криваку


ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник Републике Србије", број 16/2017) и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист града Смедерева" број 6/2017), градоначелница града Смедерева је дана 25.09.2017. године, донела

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

I

- Предмет јавног надметања-

 

  1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Смедереву у следећим катастарским општинама:  

катастарска општина

Број јавног надметања

Површина (ха,ари,м2)

Почетна цена (дин/ха)

Депозит (дин) 20%

Период закупа (год)

 

Степен заштите

БАДЉЕВИЦА

1

17,0044

23.336,95

79.366,15

1

  

БАДЉЕВИЦА

2

0,1879

27.480,44

1.032,71

1

  

БИНОВАЦ

3

2,9865

11.712,45

6.995,85

1

  

БИНОВАЦ

4

50,6667

20.409,42

206.815,62

1

  

БИНОВАЦ

5

25,6093

26.254,41

134.471,42

1

  

БИНОВАЦ

6

3,0243

13.702,55

8.288,13

1

  

ВОДАЊ

7

1,9613

28.495,67

11.177,71

1

  

ВОДАЊ

8

3,2933

35.332,00

23.271,78

1

  

ВОДАЊ

9

10,9614

31.130,96

68.247,78

1

  

ВОДАЊ

10

37,2728

28.992,24

216.124,38

1

  

ВОДАЊ

11

10,2152

31.168,22

63.677,92

1

  

ВОДАЊ

12

29,6653

27.632,15

163.943,20

1

  

ВОДАЊ

13

8,0408

10.766,31

17.313,95

1

  

ВОДАЊ

14

8,2734

9.783,33

16.188,28

1

  

ВОДАЊ

15

1,8425

12.876,64

4.745,04

1

  

ВРАНОВО

16

9,4867

35.116,52

66.627,99

1

  

ВРАНОВО

17

10,4704

32.286,65

67.610,83

1

  

ВРАНОВО

18

24,9394

22.282,90

111.144,45

1

  

ВРАНОВО

19

27,9298

33.995,10

189.895,27

1

  

ВРАНОВО

20

3,4143

32.266,28

22.033,35

1

  

ВРБОВАЦ

21

33,3750

30.678,58

204.779,52

1

  

ВРБОВАЦ

22

6,2114

36.122,71

44.874,52

1

  

ВРБОВАЦ

23

20,3374

29.777,83

121.120,74

1

  

ВРБОВАЦ

24

6,2028

39.693,98

49.242,76

1

  

ВРБОВАЦ

25

13,0155

31.406,00

81.753,00

1

  

ВРБОВАЦ

26

13,7433

28.828,11

79.238,66

1

  

ВРБОВАЦ

27

1,1170

32.841,10

7.336,70

1

  

ВУЧАК

28

4,0963

30.333,00

24.850,61

1

  

ВУЧАК

29

5,1385

37.540,71

38.580,59

1

  

ВУЧАК

30

2,6781

37.002,46

19.819,26

1

  

ДОБРИ ДО

31

15,3197

26.291,14

80.554,47

1

  

ДОБРИ ДО

32

8,4198

27.480,44

46.275,96

1

  

ДОБРИ ДО

33

4,4205

35.332,00

31.237,02

1

  

ДОБРИ ДО

34

0,9206

27.161,04

5.000,89

1

  

ДРУГОВАЦ 1

35

10,8739

27.026,55

58.776,79

1

  

ДРУГОВАЦ 1

36

27,4763

27.056,22

148.680,99

1

  

ДРУГОВАЦ 1

37

1,9740

24.105,07

9.516,68

1

  

КОЛАРИ

38

37,1138

32.830,82

243.695,33

1

  

КОЛАРИ

39

34,9219

37.328,20

260.714,33

1

  

КОЛАРИ

40

22,5346

28.904,53

130.270,41

1

  

КОЛАРИ

41

2,9946

19.077,54

11.425,92

1

  

КУЛИЧ

42

95,0770

20.384,81

387.625,34

1

  

КУЛИЧ

43

1,9089

20.305,70

7.752,31

1

  

КУЛИЧ

44

0,5564

27.480,44

3.058,02

1

  

ЛАНДОЛ

45

9,0288

31.678,53

57.203,82

1

  

ЛАНДОЛ

46

14,8287

28.428,43

84.311,33

1

  

ЛАНДОЛ

47

19,6877

25.513,49

100.460,40

1

  

ЛАНДОЛ

48

1,2590

30.728,62

7.737,47

1

  

ЛИПЕ

49

11,9720

31.101,28

74.468,92

1

  

ЛИПЕ

50

2,3608

35.332,00

16.682,36

1

  

ЛИПЕ

51

2,0620

15.324,33

6.319,75

1

  

ЛИПЕ

52

6,4036

31.717,04

40.620,65

1

  

ЛИПЕ

53

0,6499

35.332,00

4.592,45

1

  

ЛИПЕ

54

2,4221

33.707,78

16.328,72

1

  

ЛУГАВЧИНА

55

11,1413

36.205,78

80.675,90

1

  

ЛУГАВЧИНА

56

15,2720

36.846,86

112.545,04

1

  

ЛУГАВЧИНА

57

14,3105

39.893,80

114.180,04

1

  

ЛУГАВЧИНА

58

13,2713

34.726,77

92.173,87

1

  

ЛУГАВЧИНА

59

5,3360

41.325,63

44.102,71

1

  

ЛУЊЕВАЦ

60

2,3957

23.217,93

11.124,64

1

  

ЛУЊЕВАЦ

61

0,4366

27.480,44

2.399,59

1

  

МАЛА КРСНА

62

22,9899

25.023,90

115.059,41

1

  

МАЛА КРСНА

63

15,4711

2.180,99

6.748,46

1

  

МАЛА КРСНА

64

1,2334

33.786,20

8.334,38

1

  

МАЛО ОРАШЈЕ

65

47,1278

21.029,09

198.210,94

1

  

МАЛО ОРАШЈЕ

66

10,9222

23.920,84

52.253,63

1

  

МАЛО ОРАШЈЕ

67

0,1538

31.406,22

966,06

1

  

МИХАЈЛОВАЦ

68

37,3911

32.946,91

246.384,27

1

  

МИХАЈЛОВАЦ

69

58,2838

31.025,87

361.661,09

1

  

МИХАЈЛОВАЦ

70

6,1716

28.883,84

35.651,90

1

  

МИХАЈЛОВАЦ

71

29,4540

34.998,67

206.170,15

1

  

МИХАЈЛОВАЦ

72

19,0396

33.028,03

125.768,10

1

  

МИХАЈЛОВАЦ

73

12,2153

33.172,00

81.040,00

1

  

МИХАЈЛОВАЦ

74

22,7108

35.332,00

160.483,60

1

  

ОСИПАОНИЦА

75

121,2377

34.728,22

842.073,79

1

  

ОСИПАОНИЦА

77

8,4644

30.326,68

51.339,43

1

  

ОСИПАОНИЦА

78

10,4399

22.246,07

46.449,35

1

  

ОСИПАОНИЦА

79

3,7615

27.480,44

20.673,54

1

  

ОСИПАОНИЦА

80

15,1363

22.246,07

67.344,64

1

  

ОСИПАОНИЦА

81

9,2762

31.406,22

58.266,08

1

  

ОСИПАОНИЦА

82

40,1221

31.406,22

252.016,70

1

  

ОСИПАОНИЦА

83

2,1863

35.888,44

15.692,58

1

  

ОСИПАОНИЦА

84

2,0175

30.684,93

12.381,37

1

  

ПЕТРИЈЕВО

85

3,6113

28.168,32

20.344,85

1

  

ПЕТРИЈЕВО

86

0,0074

35.332,00

52,29

1

  

РАДИНАЦ

87

11,3486

30.152,93

68.438,72

1

  

РАДИНАЦ

88

0,1204

36.161,65

870,77

1

  

РАЉА

89

10,9731

35.181,98

77.211,08

1

  

РАЉА

90

6,3690

35.332,00

45.005,90

1

  

РАЉА

91

1,7360

34.398,60

11.943,19

1

  

САРАОРЦИ

92

7,2258

37.179,13

53.729,79

1

  

САРАОРЦИ

93

15,9766

32.067,23

102.465,07

1

  

САРАОРЦИ

94

46,5240

27.480,44

255.700,00

1

  

САРАОРЦИ

95

3,2013

38.796,57

24.839,89

1

  

СЕОНЕ

96

5,0388

24.921,85

25.115,24

1

  

СЕОНЕ

97

3,3940

35.332,00

23.983,36

1

  

СЕОНЕ

98

7,1901

32.117,11

46.185,05

1

  

СЕОНЕ

99

0,3056

31.438,34

1.921,51

1

  

СКОБАЉ

100

45,1274

28.010,46

252.807,85

1

  

СКОБАЉ

101

27,0050

28.730,33

155.172,51

1

  

СКОБАЉ

102

15,5036

27.480,44

85.209,15

1

  

СКОБАЉ

103

28,7316

30.091,06

172.912,86

1

  

СКОБАЉ

104

3,6551

17.371,85

12.699,17

1

  

СКОБАЉ

105

2,4438

22.246,07

10.872,99

1

  

СКОБАЉ

106

3,6527

24.683,77

18.032,48

1

  

СКОБАЉ

107

14,5589

31.406,22

91.448,00

1

  

СКОБАЉ

108

10,1416

29.083,64

58.990,93

1

  

СКОБАЉ

109

10,3750

22.246,07

46.160,60

1

  

СКОБАЉ

110

2,7608

27.621,65

15.251,57

1

  

СКОБАЉ

111

4,3403

27.480,44

23.854,67

1

  

СМЕДЕРЕВО01

112

27,8426

40.274,08

224.267,05

1

  

СМЕДЕРЕВО01

113

20,4071

39.392,38

160.776,86

1

  

СМЕДЕРЕВО01

114

18,6678

39.693,98

148.199,86

1

  

СМЕДЕРЕВО01

115

34,8891

43.619,75

304.370,76

1

  

СМЕДЕРЕВО01

117

42,7228

43.619,75

372.711,57

1

  

СМЕДЕРЕВО01

119

25,0150

39.693,98

198.588,98

1

  

СМЕДЕРЕВО01

120

55,3562

42.851,15

474.415,33

1

  

СМЕДЕРЕВО01

125

34,8800

41.865,71

292.055,22

1

  

СМЕДЕРЕВО01

126

25,5397

43.619,75

222.807,07

1

  

СМЕДЕРЕВО01

127

21,5284

41.865,71

180.260,37

1

  

СМЕДЕРЕВО01

128

8,3261

39.155,15

65.201,93

1

  

СУВОДОЛ

129

19,8356

29.158,13

115.673,78

1

  

СУВОДОЛ

130

21,6078

33.289,13

143.860,99

1

  

СУВОДОЛ

131

12,7891

31.406,22

80.331,46

1

  

СУВОДОЛ

132

0,5696

31.930,71

3.637,55

1

  

УДОВИЦЕ

133

5,5870

25.436,57

28.422,82

1

  

ШАЛИНАЦ

134

49,9852

28.018,71

280.104,14

1

  

ШАЛИНАЦ

135

0,3891

22.246,07

1.731,19

1

  

 

УКУПНО 

2003,5733

 

  

 

 

 

    2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Градске управе Смедерево, у канцеларији број 58 сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Контакт особа Марина Здравковић, тел.026/672-724 лок.1687 и 064/8449337.

                3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

    4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

за КО Биновац, КО Друговац, КО Луњевац, КО Мало Орашје, КО Бадљевица, КО Добри До и КО Суводол, дана 03.10.2017.год. од 10 часова.

за КО Колари, КО Ландол, КО Петријево, КО Вучак, КО Водањ, КО Удовице и КО Сеоне дана 04.10.2017.год. од 10 часова.

за КО Смедерево, КО Шалинац, КО Кулич, КО Радинац, КО Липе, КО Враново и КО Раља, дана 05.10.2017.год. од 10 часова.

за КО Мала Крсна, КО Скобаљ, КО Осипаоница, КО Лугавчина, КО Сараорци, КО Врбовац и КО Михајловац дана 06.10.2017.год. од 10 часова.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

 

 

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

- Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-     физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

-     физичко  лице  -  уписано  у  Регистар  пољопривредних  газдинстава  и  налази  се  у активном статусу најмање  три  године,  са пребивалиштем најмање  три  године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

-     правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-     физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

-     физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту-за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-    доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;

-     извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

-    потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

-     извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

-     извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

-     извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

 

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-     фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

-    потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених  ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

-     потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-    за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

-     за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5.  овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

         7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8.  Овлашћени  представник  понуђача  дужан  је  да  достави  оверено  пуномоћје  од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног  надметања. Овлашћени  представник  може  заступати  само  једног  понуђача  на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на подрачун Градске управе Смедерево-Депозити број: 840-1089804-04 модел 97, позив на број 33-741522.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

          11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

- Документација за пријављивање на јавно надметање -

 

1.   формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

2.   доказ о уплати депозита;

3.  за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;

4.   за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;

5.  за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом града, се могу преузети сваког радног дана у канцеларији бр.71 Градске управе Смедерево. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

·         Адреса: Град Смедерево, улица и број: Омладинска бр.1, Комисији за оглашавање и спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева

  

·         Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

·         Број јавног надметања ____ (навести и КО)

 

На задњој страни:

·           име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

- Рок за подношење пријаве -

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 09.10.2017. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе Града Смедерева до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

 

 

V

- Јавно надметање -

 

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Градске управе Града Смедерева, улица Омладинска број 1, и то:

 

за све КО дана 10.10.2017. године са почетком у 10 часова

  

VI

- Плаћање закупнине -

 

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

 

VII

- Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита,  које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Градске управе Града Смедерева.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до

30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

·    гаранцију пословне банке  у висини  годишње закупнине пољопривредног земљишта или

·    уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

·    доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ову Одлуку објавити у локалном листу „Наше Новине", на огласној табли Градске управе Смедерево, месним канцеларијама и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу „Наше Новине".

 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

  ГРАД СМЕДЕРЕВО 

   ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

  

Број: 320-73/2017-03                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИЦА                     

Дана: 25.09.2017. године                                                              др Јасна Аврамовић