Prezentacija idejnog rešenja za zatvoreni bazen Izgradnja kanalizacione mreže i vakuumske stanice u Malom Krivaku Predsednik Vučić u Smederevu Otvoren Dunavski eko park u Smederevu Seminar za vaspitače u organizaciji Saveta za bezbednost saobraćaja


OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVU

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015 i 80/2017), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2017) i člana 3. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list grada Smedereva" broj 6/2017), gradonačelnica grada Smedereva je dana 25.09.2017. godine, donela

 

ODLUKU

O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVU

i raspisuje

O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE PISANIH  PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

U GRADU SMEDEREVU

I

- Predmet javnog nadmetanja-

 

  1. Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Smederevu u sledećim katastarskim opštinama:  

katastarska opština

Broj javnog nadmetanja

Površina (ha,ari,m2)

Početna cena (din/ha)

Depozit (din) 20%

Period zakupa (god)

 

Stepen zaštite

BADLjEVICA

1

17,0044

23.336,95

79.366,15

1

  

BADLjEVICA

2

0,1879

27.480,44

1.032,71

1

  

BINOVAC

3

2,9865

11.712,45

6.995,85

1

  

BINOVAC

4

50,6667

20.409,42

206.815,62

1

  

BINOVAC

5

25,6093

26.254,41

134.471,42

1

  

BINOVAC

6

3,0243

13.702,55

8.288,13

1

  

VODANj

7

1,9613

28.495,67

11.177,71

1

  

VODANj

8

3,2933

35.332,00

23.271,78

1

  

VODANj

9

10,9614

31.130,96

68.247,78

1

  

VODANj

10

37,2728

28.992,24

216.124,38

1

  

VODANj

11

10,2152

31.168,22

63.677,92

1

  

VODANj

12

29,6653

27.632,15

163.943,20

1

  

VODANj

13

8,0408

10.766,31

17.313,95

1

  

VODANj

14

8,2734

9.783,33

16.188,28

1

  

VODANj

15

1,8425

12.876,64

4.745,04

1

  

VRANOVO

16

9,4867

35.116,52

66.627,99

1

  

VRANOVO

17

10,4704

32.286,65

67.610,83

1

  

VRANOVO

18

24,9394

22.282,90

111.144,45

1

  

VRANOVO

19

27,9298

33.995,10

189.895,27

1

  

VRANOVO

20

3,4143

32.266,28

22.033,35

1

  

VRBOVAC

21

33,3750

30.678,58

204.779,52

1

  

VRBOVAC

22

6,2114

36.122,71

44.874,52

1

  

VRBOVAC

23

20,3374

29.777,83

121.120,74

1

  

VRBOVAC

24

6,2028

39.693,98

49.242,76

1

  

VRBOVAC

25

13,0155

31.406,00

81.753,00

1

  

VRBOVAC

26

13,7433

28.828,11

79.238,66

1

  

VRBOVAC

27

1,1170

32.841,10

7.336,70

1

  

VUČAK

28

4,0963

30.333,00

24.850,61

1

  

VUČAK

29

5,1385

37.540,71

38.580,59

1

  

VUČAK

30

2,6781

37.002,46

19.819,26

1

  

DOBRI DO

31

15,3197

26.291,14

80.554,47

1

  

DOBRI DO

32

8,4198

27.480,44

46.275,96

1

  

DOBRI DO

33

4,4205

35.332,00

31.237,02

1

  

DOBRI DO

34

0,9206

27.161,04

5.000,89

1

  

DRUGOVAC 1

35

10,8739

27.026,55

58.776,79

1

  

DRUGOVAC 1

36

27,4763

27.056,22

148.680,99

1

  

DRUGOVAC 1

37

1,9740

24.105,07

9.516,68

1

  

KOLARI

38

37,1138

32.830,82

243.695,33

1

  

KOLARI

39

34,9219

37.328,20

260.714,33

1

  

KOLARI

40

22,5346

28.904,53

130.270,41

1

  

KOLARI

41

2,9946

19.077,54

11.425,92

1

  

KULIČ

42

95,0770

20.384,81

387.625,34

1

  

KULIČ

43

1,9089

20.305,70

7.752,31

1

  

KULIČ

44

0,5564

27.480,44

3.058,02

1

  

LANDOL

45

9,0288

31.678,53

57.203,82

1

  

LANDOL

46

14,8287

28.428,43

84.311,33

1

  

LANDOL

47

19,6877

25.513,49

100.460,40

1

  

LANDOL

48

1,2590

30.728,62

7.737,47

1

  

LIPE

49

11,9720

31.101,28

74.468,92

1

  

LIPE

50

2,3608

35.332,00

16.682,36

1

  

LIPE

51

2,0620

15.324,33

6.319,75

1

  

LIPE

52

6,4036

31.717,04

40.620,65

1

  

LIPE

53

0,6499

35.332,00

4.592,45

1

  

LIPE

54

2,4221

33.707,78

16.328,72

1

  

LUGAVČINA

55

11,1413

36.205,78

80.675,90

1

  

LUGAVČINA

56

15,2720

36.846,86

112.545,04

1

  

LUGAVČINA

57

14,3105

39.893,80

114.180,04

1

  

LUGAVČINA

58

13,2713

34.726,77

92.173,87

1

  

LUGAVČINA

59

5,3360

41.325,63

44.102,71

1

  

LUNjEVAC

60

2,3957

23.217,93

11.124,64

1

  

LUNjEVAC

61

0,4366

27.480,44

2.399,59

1

  

MALA KRSNA

62

22,9899

25.023,90

115.059,41

1

  

MALA KRSNA

63

15,4711

2.180,99

6.748,46

1

  

MALA KRSNA

64

1,2334

33.786,20

8.334,38

1

  

MALO ORAŠJE

65

47,1278

21.029,09

198.210,94

1

  

MALO ORAŠJE

66

10,9222

23.920,84

52.253,63

1

  

MALO ORAŠJE

67

0,1538

31.406,22

966,06

1

  

MIHAJLOVAC

68

37,3911

32.946,91

246.384,27

1

  

MIHAJLOVAC

69

58,2838

31.025,87

361.661,09

1

  

MIHAJLOVAC

70

6,1716

28.883,84

35.651,90

1

  

MIHAJLOVAC

71

29,4540

34.998,67

206.170,15

1

  

MIHAJLOVAC

72

19,0396

33.028,03

125.768,10

1

  

MIHAJLOVAC

73

12,2153

33.172,00

81.040,00

1

  

MIHAJLOVAC

74

22,7108

35.332,00

160.483,60

1

  

OSIPAONICA

75

121,2377

34.728,22

842.073,79

1

  

OSIPAONICA

77

8,4644

30.326,68

51.339,43

1

  

OSIPAONICA

78

10,4399

22.246,07

46.449,35

1

  

OSIPAONICA

79

3,7615

27.480,44

20.673,54

1

  

OSIPAONICA

80

15,1363

22.246,07

67.344,64

1

  

OSIPAONICA

81

9,2762

31.406,22

58.266,08

1

  

OSIPAONICA

82

40,1221

31.406,22

252.016,70

1

  

OSIPAONICA

83

2,1863

35.888,44

15.692,58

1

  

OSIPAONICA

84

2,0175

30.684,93

12.381,37

1

  

PETRIJEVO

85

3,6113

28.168,32

20.344,85

1

  

PETRIJEVO

86

0,0074

35.332,00

52,29

1

  

RADINAC

87

11,3486

30.152,93

68.438,72

1

  

RADINAC

88

0,1204

36.161,65

870,77

1

  

RALjA

89

10,9731

35.181,98

77.211,08

1

  

RALjA

90

6,3690

35.332,00

45.005,90

1

  

RALjA

91

1,7360

34.398,60

11.943,19

1

  

SARAORCI

92

7,2258

37.179,13

53.729,79

1

  

SARAORCI

93

15,9766

32.067,23

102.465,07

1

  

SARAORCI

94

46,5240

27.480,44

255.700,00

1

  

SARAORCI

95

3,2013

38.796,57

24.839,89

1

  

SEONE

96

5,0388

24.921,85

25.115,24

1

  

SEONE

97

3,3940

35.332,00

23.983,36

1

  

SEONE

98

7,1901

32.117,11

46.185,05

1

  

SEONE

99

0,3056

31.438,34

1.921,51

1

  

SKOBALj

100

45,1274

28.010,46

252.807,85

1

  

SKOBALj

101

27,0050

28.730,33

155.172,51

1

  

SKOBALj

102

15,5036

27.480,44

85.209,15

1

  

SKOBALj

103

28,7316

30.091,06

172.912,86

1

  

SKOBALj

104

3,6551

17.371,85

12.699,17

1

  

SKOBALj

105

2,4438

22.246,07

10.872,99

1

  

SKOBALj

106

3,6527

24.683,77

18.032,48

1

  

SKOBALj

107

14,5589

31.406,22

91.448,00

1

  

SKOBALj

108

10,1416

29.083,64

58.990,93

1

  

SKOBALj

109

10,3750

22.246,07

46.160,60

1

  

SKOBALj

110

2,7608

27.621,65

15.251,57

1

  

SKOBALj

111

4,3403

27.480,44

23.854,67

1

  

SMEDEREVO01

112

27,8426

40.274,08

224.267,05

1

  

SMEDEREVO01

113

20,4071

39.392,38

160.776,86

1

  

SMEDEREVO01

114

18,6678

39.693,98

148.199,86

1

  

SMEDEREVO01

115

34,8891

43.619,75

304.370,76

1

  

SMEDEREVO01

117

42,7228

43.619,75

372.711,57

1

  

SMEDEREVO01

119

25,0150

39.693,98

198.588,98

1

  

SMEDEREVO01

120

55,3562

42.851,15

474.415,33

1

  

SMEDEREVO01

125

34,8800

41.865,71

292.055,22

1

  

SMEDEREVO01

126

25,5397

43.619,75

222.807,07

1

  

SMEDEREVO01

127

21,5284

41.865,71

180.260,37

1

  

SMEDEREVO01

128

8,3261

39.155,15

65.201,93

1

  

SUVODOL

129

19,8356

29.158,13

115.673,78

1

  

SUVODOL

130

21,6078

33.289,13

143.860,99

1

  

SUVODOL

131

12,7891

31.406,22

80.331,46

1

  

SUVODOL

132

0,5696

31.930,71

3.637,55

1

  

UDOVICE

133

5,5870

25.436,57

28.422,82

1

  

ŠALINAC

134

49,9852

28.018,71

280.104,14

1

  

ŠALINAC

135

0,3891

22.246,07

1.731,19

1

  

 

UKUPNO 

2003,5733

 

  

 

 

 

    2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave Smederevo, u kancelariji broj 58 svakog radnog dana od 10 do 15 časova.

Kontakt osoba Marina Zdravković, tel.026/672-724 lok.1687 i 064/8449337.

                3. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju.

 

    4. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje može se izvršiti:

za KO Binovac, KO Drugovac, KO Lunjevac, KO Malo Orašje, KO Badljevica, KO Dobri Do i KO Suvodol, dana 03.10.2017.god. od 10 časova.

za KO Kolari, KO Landol, KO Petrijevo, KO Vučak, KO Vodanj, KO Udovice i KO Seone dana 04.10.2017.god. od 10 časova.

za KO Smederevo, KO Šalinac, KO Kulič, KO Radinac, KO Lipe, KO Vranovo i KO Ralja, dana 05.10.2017.god. od 10 časova.

za KO Mala Krsna, KO Skobalj, KO Osipaonica, KO Lugavčina, KO Saraorci, KO Vrbovac i KO Mihajlovac dana 06.10.2017.god. od 10 časova.

5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup i na korišćenje će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.

 

 

6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosi lice koje dobije to zemljište u zakup, odnosno na korišćenje.

7. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.

8. Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini grupisano u javna nadmetanja označena * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa nije bilo izdato najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja.

9.  Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup.

 

II

- Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

 

1.  Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

-     fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;

-     fizičko  lice  -  upisano  u  Registar  poljoprivrednih  gazdinstava  i  nalazi  se  u aktivnom statusu najmanje  tri  godine,  sa prebivalištem najmanje  tri  godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;

-     pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

 

2. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za brojeve javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima:

-     fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu-za poljoprivrednu proizvodnju;

-     fizičko i pravno lice koje koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, uz obavezu da u roku navedenom u ugovoru o korišćenju pribave odobrenje za investicione radove koje daje Ministarstvo i to u skladu sa članom 67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu-za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva.

 

3. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

-    dokaz o mestu prebivališta tri godine za fizička lica;

-     izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) kao dokaz da ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada katastarska opština u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa za pravna lica;

-    potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za tri godine;

-     izvod iz javne evidencije o nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta za fizička lica (ne stariji od šest meseci);

-     izvod iz javne evidencije o nepokretnosti i katastarski plan kao dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje je predmet zakupa za fizička lica (ne stariji od šest meseci);

-     izvod iz javne evidencije o nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta pravnog lica u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa (ne stariji od šest meseci).

 

4. Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. ovog oglasa ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

-     fotokopijom lične karte ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom za fizička lica, odnosno, fotokopijom izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;

-    potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

 

5. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva ponuđač za brojeve javnih nadmetanja označenih  ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

-     potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;

-    za pravna lica - izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) sa podatkom da je lice registrovano za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva i energetska dozvola odnosno saglasnost nadležnog organa, koju dostavlja najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja Ugovora o korišćenju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

-     za fizička lica Ugovor sa proizvođačem energije koga snabdeva sirovinom, a koji ima energetsku dozvolu odnosno saglasnost nadležnog organa;

 

6. Ponuđači su dužni da pre početka javnog nadmetanja dostave originale dokumenata iz tačke 3, 4 i 5. ovog odeljka na uvid Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja. Najpovoljniji ponuđač je dužan da nakon zaključenja zapisnika sa javnog nadmetanja, preda originale dokumenata iz tačke 3, 4 i 5.  ovog odeljka Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, koja razmatra dokumentaciju i utvrđuje ispunjenost uslova iz ovog oglasa.

         7. Ponuđač ili njegov ovlašćeni predstavnik dužan je da prisustvuje javnom nadmetanju, u suprotnom se smatra da je odustao od javnog nadmetanja.

8.  Ovlašćeni  predstavnik  ponuđača  dužan  je  da  dostavi  overeno  punomoćje  od strane nadležnog organa Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja pre početka javnog  nadmetanja. Ovlašćeni  predstavnik  može  zastupati  samo  jednog  ponuđača  na javnom nadmetanju.

9. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke 1. ovog oglasa, za svako javno nadmetanje pojedinačno, na podračun Gradske uprave Smederevo-Depoziti broj: 840-1089804-04 model 97, poziv na broj 33-741522.

10. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća. Depozit se ne vraća ni ponuđaču koji je odlukom Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja udaljen sa javnog nadmetanja zbog narušavanja reda i discipline.

          11. Ukoliko ponuđena cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da najpovoljniji ponuđač, nakon otvaranja ponuda, u toku nadmetanja, dopuni depozit do 50% ponuđene cene.

12. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava.

13. Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja:

1) su u pasivnom statusu;

2) nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

3) su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

4) su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup;

5) su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;

6) su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup.

 

III

- Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje -

 

1.   formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan);

2.   dokaz o uplati depozita;

3.  za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dokumentaciju navedenu u delu II tačka 3. ovog oglasa;

4.   za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju dokumentaciju navedenu u delu II tačka 4. ovog oglasa;

5.  za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva dokumentaciju navedenu u delu II tačka 5. ovog oglasa;

 

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom grada, se mogu preuzeti svakog radnog dana u kancelariji br.71 Gradske uprave Smederevo. Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa sadržajem formulara prijave.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:

·         Adresa: Grad Smederevo, ulica i broj: Omladinska br.1, Komisiji za oglašavanje i sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Smedereva

  

·         Upisati naznaku PONUDA-NE OTVARATI

·         Broj javnog nadmetanja ____ (navesti i KO)

 

Na zadnjoj strani:

·           ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

 Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

 

IV

- Rok za podnošenje prijave -

 

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15 sati, dana 09.10.2017. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave Grada Smedereva do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

 

V

- Javno nadmetanje -

 

Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. ovog oglasa održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Smedereva, ulica Omladinska broj 1, i to:

 

za sve KO dana 10.10.2017. godine sa početkom u 10 časova

  

VI

- Plaćanje zakupnine -

 

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javnog nadmetanja.

Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

 

VII

- Uplata zakupnine i sredstva obezbeđenja plaćanja -

 

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od pravnosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita,  koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Gradske uprave Grada Smedereva.

Ukoliko je period zakupa duži od jedne godine, zakupnina se plaća najkasnije do

30. septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa potrebno je dostaviti i :

·    garanciju poslovne banke  u visini  godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili

·    ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili

·    dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovu Odluku objaviti u lokalnom listu „Naše Novine", na oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo, mesnim kancelarijama i na veb strani, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u lokalnom listu „Naše Novine".

 

 

 REPUBLIKA SRBIJA

  GRAD SMEDEREVO 

   GRADONAČELNICA

  

Broj: 320-73/2017-03                                                                  GRADONAČELNICA                     

Dana: 25.09.2017. godine                                                              dr Jasna Avramović