POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


Obaveštenje

Pozivamo sve zainteresovane POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE da prisustvuju informativnoj tribini na temu uslova i načina korišćenja bespovratnih podsticaja predviđenim IPARD programom, koja će se održati u ogranizaciji predstavnika Odseka za poljoprivredu Gradske uprave Grada Smedereva i Poljoprivredne savetodavne i stručne službe-Kolari, prema sledećem rasporedu:

1)               Dana 11.01.2018. godine sa početkom u 17 časova u Domu kulture u Udovicama za zainteresovane proizvođače iz Seona, Udovica, Petrijeva, Landola, Vodnja i Vučaka.

         

2)               Dana 12.01.2018. godine sa početkom u 17 časova u Osnovnoj Školi u Drugovcu za zainteresovane proizvođače iz Kolara, Binovca, Badljevice, Malog Orašja, Suvodola, Drugovca i Lunjevca.

  

3)               Dana 16.01.2018. godine sa početkom u 17 časova u Domu kulture u Mihajlovcu za zainteresovane proizvođače iz Dobrog Dola, Vrbovca, Ralje i Mihajlovca.

  

4)               Dana 17.01.2018. godine sa početkom u 17 časova u Domu kulture u Radincu za zainteresovane proizvođače iz Lipa, Šalinca, Kuliča, Vranova i Radinca.

  

5)               Dana 18.01.2018. godine sa početkom u 17 časova u Osnovnoj Školi u Osipaonici za zainteresovane proizvođače iz Male Krsne, Skobalja, Lugavčine, Saraoraca i Osipaonice.

  

Odsek za poljoprivredu Gradske uprave Grada Smedereva