Prezentacija idejnog rešenja za zatvoreni bazen Izgradnja kanalizacione mreže i vakuumske stanice u Malom Krivaku Predsednik Vučić u Smederevu Otvoren Dunavski eko park u Smederevu Seminar za vaspitače u organizaciji Saveta za bezbednost saobraćaja


Obaveštenje o sprovođenju sistematske deratizacije u 2017. god.

 

Grad Smederevo je zaključio Ugovor o izvođenju SISTEMATSKE DERATIZACIJE sa Grupom ponuđača koju čine Privredno društvo Sinitra DDD export-import d.o.o.Valjevo i DE-MUS d.o.o. Požarevac u cilju suzbijanja štetnih glodara na teritoriji gradskog i seoskog područja Smedereva u 2017. godini.

 

Dana 10.10.2017.godine stručne ekipe počeće sa izvođenjem SISTEMATSKE DERATIZACIJE. Planirano je da akcija traje najkasnije do 31.10.2017. godine, zavisno od vremenskih prilika i stanja  brojnosti glodara na terenu.

 

Akcijom će biti obuhvaćena individualna domaćinstva, podrumi zgrada za kolektivno stanovanje, srednje i osnovne škole, predškolske, zdravstvene i ostale ustanove, zadruge po selima, pekare, trgovinske radnje, ugostiteljski objekti, kanalizacione mreže, gradska smetlišta, divlje deponije, zelene pijace, groblja, priobalje Dunava, Tvrđava.

 

Napominjemo da je SISTEMATSKA DERATIZACIJA u organizaciji Gradske uprave Grada Smedereva za fizička lica, preduzetnike i pravna lica potpuno besplatna i da ne treba plaćati izvršenu uslugu. Potrebno je onemogućiti nekontrolisan pristup maloletnoj deci i domaćim životinjama.  

 

Preparat za deratizaciju zvanično je registrovan i dozvoljen za upotrebu. Svi preparati će biti postavljeni u količini i na način da se spreče slučajna trovanja ljudi i životinja.

 

Da bi se sistematska deratizacija uspešno obavila, neophodno je da građani omoguće pristup podrumskim prostorijama i dvorištima.