Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Обавештење у вези са употребом печата привредних субјеката

Обавештење

  

у вези са употребом печата привредних  субјеката

 

 

 

Одредбом члана 25. став 3 Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 44/2018 од 08.06.2018.) прописано је да се привредном друштву не може посебним прописом увести обавеза употребе печата у пословним писмима и другим документима друштва. Поступање супротно наведеној одредби представља повреду позитивних прописа Републике Србије.

 

Од 1. октобра 2018. године сва писана акта (захтеви, дописи, уговори и остала документа) која достављају привредна друштва, односно предузетници су важећа и валидна иако нису оверена печатом  тог привредног друштва, односно предузетника.   Такође, и да приликом пријема пошиљки немају  обавезу да ставе отисак печата као доказ о уручењу пошиљке.

 

Владa Републике Србије ће директно прикупљати повратне информације од привредника у случају да им се у било ком поступку пред било којим органом затражи печат на е-маил адресу: ukidanje.pecata@gov.rs  .