Obaveštenje za korisnike dečijeg dodatka
Одржана 15. седница Скупштине града Смедерева Први подземни контејнери постављени у Смедереву Гости Смедерева – ученици и професори из Румунске општине Гилад Презентација идејног решења за затворени базен Изградња канализационе мреже и вакуумске станице у Малом Криваку


Обавештење за кориснике дечијег додатка

Одељење за јавне службе Градскe управe Смедерево - Одсек за друштвену бригу о деци позива кориснике дечијег додатка да у што краћем року доставе потврде о редовном школовању за децу школског узраста за школску 2013/2014 годину (основна и средња школа), а најкасије до 11.11.2013. године.

 

Корисницима који не доставе школске потврде у остављеном року биће обустављена исплата дечијег додатка.

 

Потврде се предају на шалтеру Одсека за друштвену бригу о деци Градске управе Смедерево, Трг Републике бр. 12 (дечија заштита),  сваког радног дана. Обавезно је да приликом предаје школских потврда корисници са собом понесу важеће Решење о праву на дечији додатак ради уписа одговарајућег броја на школске потврде.

 

Како велики број корисника дечијег додатка није доставио школске потврде (око 1.700 деце) за школску 2013/2014 годину, а што је један од услова за остваривање овог права, то овај Одсек поново позива кориснике да то што пре учине, како им право не би било ускраћено.