Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одељење локалне пореске администрације

Обавештење о преносу надлежности у администрирању Накнаде за заштиту и унапређивање животне срединеГРАД СМЕДЕРЕВО                                                                     
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење локалне пореске
администрације
Број: Службено / 2011-06    
Дана: 28.02.2011.године


ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА


Обавештење о преносу надлежности у администрирању
Накнаде за заштиту и унапређивање животне срединеУ складу са Одлуком о накнади за заштиту и унапређивање животне средине, коју је Скупштина града Смедерева усвојила на седници одржаној дана 14.12.2010.године („Службени лист града Смедерева“, број 8/2010), надлежни орган за утврђивање и наплату накнаде је Одељење локалне пореске администрације градске управе града Смедерева.

У складу са наведеном Одлуком, обавештавамо Вас да ће утврђивање и наплату накнаде за заштиту и унапређивање животне средине од 01.01.2011.године вршити Одељење локалне пореске администрације, уместо ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ који је до 31.12.2010.године био надлежан за наплату ове накнаде.

Ваша обавеза, сходно члану 6. став 3. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине, је да до 15.03.2011.године овом Одељењу поднесете Пријаву која је прописана наведеном Одлуком, са тачно унетим подацима.

Образац Пријаве коју треба да попуните и доставите овом Одељењу у прописаном року, непосредно или путем поште, можете преузети са овог сајта.

Чланом 6. став 5. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине, прописано је следеће:
„Ако обвезник плаћања накнаде не поднесе пријаву за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, иста ће се утврдити на основу података којима располаже надлежни орган или путем инспекцијске контроле, у складу са законом.“

Истовремено Вас обавештавамо да сте у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама („Службени лист града Смедерева“, бр.2/2010), у обавези да поднесете и Пријаву за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору за 2011.годину и то до 15.03.2011.године.

Образац Пријаве коју треба да попуните и доставите овом Одељењу у прописаном року, непосредно или путем поште, можете преузети са овог сајта.


С поштовањем. 

 

  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
 - Закон о порезима на имовину
- Водич кроз порез на имовину
- Образац Пореске пријаве ППИ-1 (за правна лица)

- Образац Пореске пријаве ППИ-2 (за физичка лица)


ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА
- Одлука о локалним комуналним таксама града Смедерева
- Образац Пријаве за утврђивање обавеза по основу локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору


НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Одлука о накнади за заштиту и   унапређивање животне средине
- Образац Пријаве за утврђивање  накнаде за заштиту и унапређивање  животне средине

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА
- За правна лица и предузетнике
- За физичка лица


КОНТАКТИ
- За правна лица и предузетнике
- За физичка лица


ОГЛАСНА ТАБЛА
- Обавештење о преносу надлежности у администрирању Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (28.02.2011