Dodela stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti SAOPŠTENjE ZA JAVNOST ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA 21. novembar Dan grada Smedereva Dan oslobođenja Smedereva u Prvom svetskom ratu


Odluka o dodeli stipendija za učenike srednjih škola romske nacionalnosti za školsku 2020/2021. godinu

Na osnovu člana 8. Pravilnika za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva, broj 17-2 /2019 od 16. avgusta 2019. godine i  Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva (,,Službeni list grada Smedereva", broj 4/2019), Odluke Lokalnog saveta za poboljšanje položaja Roma, broj 22-2/2020 od 28. septembra 2020. godine i člana 44. Statuta grada Smedereva (,,Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019 - prečišćen tekst),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 10. sednici održanoj 6. novembra 2020. godine, donelo je

 

 

O D L U K U

O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA

ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

 

 

Član 1.

 

            Stipendije za školsku 2020/2021. godinu dodeljuju se sledećim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti:

 

1. Nataši Radulj, učenici IV razreda Medicinske škole u Beogradu,

2. Nuriji Drmaku, učenici II razreda Tehničke škole u Smederevu,

3. Davidu Drmaku, učeniku I razreda Tekstilno-tehnološke  

                                              i  poljoprivredne   škole „Despot Đurađ" u Smederevu,

4. Gordani Šargić, učenici I razreda Tehničke škole u Smederevu,

5. Andriji Borjan, učeniku II razreda Medicinske škole u Beogradu,

6. Valentini Pejić Nikolić,  učenici  III  razreda Tehničke škole u Smederevu,

7. Nemanji Nedeljkoviću, učeniku I razreda Tehničke škole u Smederevu,

8. Stefanu Vasilevskom, učeniku II razreda Tehničke škole u Smederevu,

9. Tomislavu Stojkoviću, učeniku III  razreda Tehničke škole u Smederevu,

10. Marku Dragomiroviću, učeniku  III  razreda Tehničke škole u Smederevu,

11. Ani Vasić, učenici II  razreda Tehničke škole u Smederevu,

12. Balkizi Krujezi, učenici I  razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

13. Dariu Ibraimiju, učeniku II  razreda Tehničke škole u Smederevu,

14. Urošu Miloševiću, učeniku IV razreda Tekstilno-tehnološke           

                                              i  poljoprivredne škole „Despot Đurađ" u Smederevu,

15. Nikoli Ivanoviću, učeniku III  razreda Tehničke škole u Smederevu,

16. Kristini Drmaku, učenici IV razreda  Ekonomsko-trgovinske škole u

                                         Smederevu,

17. Luki Petroviću, učeniku IV razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

18. Valentini Alilović, učenici II  razreda Tekstilno-tehnološke

                                                           i  poljoprivredne    škole „Despot Đurađ"  u Smederevu,

19. Milanu Stankoviću, učeniku III  razreda Tehničke škole u Smederevu,

20. Nenadu Šargiću, učeniku III  razreda Tehničke škole u Smederevu,

21. Eldijanu Ibraimiju, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

22. Mensuru Ćazimiu, učeniku III  razreda Tehničke škole u Smederevu,

23. Nikoli Mančiću, učeniku  III  razreda Tehničke škole u Smederevu,

24. Ahmetu Ibraimiju, učeniku II  razreda Tehničke škole u Smederevu,

25. Pempi Šabani, učenici  II razreda Tekstilno-tehnološke i poljoprivredne

                                                 škole „Despot Đurađ" u Smederevu,      

26. Enisu Bajramiju, učeniku  II  razreda Tehničke škole u Smederevu,

2.

 

27. Dejvidu Selimovskom, učeniku II  razreda Tekstilno-tehnološke  

                                                            i  poljoprivredne   škole „Despot Đurađ" u Smederevu,

28. Valentini Azemović, učenici III razreda  Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu,

29. Darku Antiću, učeniku III  razreda Tehničke škole u Smederevu,

30. Nataši Antić, učenici  II razreda Ekonomsko -trgovinske škole u  Smederevu,

31. Semrionu Ćazimiju, učeniku II  razreda Tehničke škole u Smederevu,

32. Sebastijanu Ćazimiju, učeniku I razreda  Ekonomsko-trgovinske  škole  u Smederevu,

33. Milici Perić, učenici I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

34. Seljadinu Ibrahimiju, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

35. Đulijanu Murini, učeniku III  razreda Tekstilno-tehnološke   i  poljoprivredne   škole „Despot Đurađ"  u Smederevu,

36. Almedini Salimovski, učenici I  razreda Tekstilno-tehnološke  i  poljoprivredne   škole „Despot Đurađ"  u Smederevu,

37. Oliveru Nurčeskom, učeniku  II  razreda Tehničke škole u Smederevu,

38. Denisu Stankoviću, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

39. Lazaru Periću, učeniku II  razreda Tehničke škole u Smederevu,

40. Đevi Selimi, učenici III  razreda Tekstilno-tehnološke    i  poljoprivredne škole „Despot Đurađ"  u Smederevu,

41. Tijani Nurčeski, učenici I  razreda Tehničke škole u Smederevu,

42. Elvisu Bajramiju, učeniku  II  razreda Tehničke škole u Smederevu,

43. Snežani Jovanović, učenici II  razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu i

44. Ramadanu Ibrahimiju, učeniku I  razreda Tehničke škole u Smederevu.

  

Član 2.

  

            Sa učenicima iz člana 1. ove Odluke gradonačelnik  grada Smedereva zaključiće ugovor o stipendiranju.

                                                              

Član 3.

  

            Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Gradskom veću grada Smedereva u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja na internet strani grada Smedereva i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

 

Član 4.

  

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na internet strani grada Smedereva www.smederevo.org.rs i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

  

  

GRADSKO VEĆE GRADA SMEDEREVA

 

Broj 67-169/2020-07

U Smederevu, 6. novembra 2020. godine                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                                                    GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                                           Jovan Beč