Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржан традиционални пријем за Удружења особа са инвалидитетом

 
На Међународни дан особа са инвалидитетом одржан пријем у Скупштини града.

Међународни дан особа са инвалидитетом 3. децембар се обележава од 1992. године када је Главна скупштина УН-а усвојила резолуцију којом се позивају све земље на обележавање тога датума, с циљем да се особама са инвалидитетом омогући једнако уживање људских права и равноправно учешће у друштвеном животу, рекла је поред осталог Биљана Гвозденовић руководилац Дневног боравка "Сунце".
Добра правна основа за решавање проблема особа са инвалидитетом јесте међународно правна регулатива која постоји у овој области. Конвенција Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом и Универзална декларација о људским правима , представљају правна документа који се посебно баве људским правима у којима је дефинисан садржај људских права и слобода за све људе , без дискриминације по било ком основу.

Укључивањем особа са инвалидитетом у друштвену заједницу омогућавајући им равноправан и недискриминирајући полажај , у значајној мери утиче се на укидање баријера и предрасуда које постоје према особама са инвалидитетом. Често су особе са инвалидитетом у ситуацију да се о њима говори као о ’’терету друштва’’ из разлога што су широј јавности представљене као такве. Уважавањем и представљањем особа са инвалидитетом на достојанствн начин створа се  друштво у којем су сви једнаки без дискриминације по било којем основу. Због тога социјално хуманитарна удружења апелују на медије, као једне од најзначајнијих карика у креирању свести јавности о друштвеним променама, да на достојанствен несензационалистички начин представлају особе са инвалидитетом.
Последњих година положај особа са инвалидитетом у Србији па и у Смедереву је побољшан када је реч о њиховом већем анганжовању у јавном животу, отклоњене су у значајној мери архитектонске баријере и пружена је могућност да особе са инвалидитетом могу да буду равноправни чланови друштва. Многи проблеми решавају се у ходу али је важно да постоји добра сарадња са локалном самоуправом, истакао је Душан Савић председник Градског савеза социјално хуманитарних организација Смедерева.

Резултати су видљиви, али истина је да све наведено може да буде далеко боље, ефикасније, темељније.Велики проблем особа са инвалидитетом је свакако питање запошљавања и остваривања прихода за нормалан живот, сложили су се представници локалне самоуправе градоначелник Предраг Умичевић, Бранче Стојановић председник Скупштине града и чланови већа за социјална питања др Весна Јеремић Драгојевић и Саша Момић. Они су честитали присустнима Међународни дан особа са инвалидитетом и потврдили да ће и убудуће настојати да им створе услове за бољи живот.

Особе са инвалидитетом треба да имају равноправан положај у заједници, да се поштују донесени закони, правилници , а посебно да се примењује Конвенција о правима особа са инвалидитетом јер само добро регулисана законска регулатива и  њено поштовање  може обезбедити дугорочно побољшање општег квалитета живота особа са инвалидитетом, закључено је на пријему свих социјално хуманитарних организација у Смедереву.