Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Одржана 10.седница Скупштине града Смедерева

Скупштина града Смедерева је на седници у петак усвојила предложене одлуке о оснивању јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево. Усклађивање са новим Законом о јавним предузећима изгласано је код Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, ЈКП Водовод, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију, ЈКП зеленило и гробља, ЈКП Паркинг сервис, ЈКП Пијаце, ЈКП Чистоћа, ЈП Градска стамбена агенција и ЈП Телевизија Смедерево.

Одредбама Закона о јавним предузећима Републике Србије прописано је да јавно предузеће за обављање комуналне делатности или делатности од значаја за рад јединица локалне самоуправе, оснива јединица локалне самоуправе актом који доноси скупштина јединице локалне самоуправе. Оснивач јавних предузећа ускладиће оснивачке акте тих предузећа са одредбама овог закона, у року од два месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Као посебна тачка дневног реда биле су предложене одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈП Спортски центар и Одлуке о организовању Народне библиотеке Смедерево.

Усвојена је и предложена Одлука о стављању ван снаге Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама у области предшколског васпитања и образовања, у складу са новом, измењеном и допуњеном Уредбом која регулише ову област.

Дискусија је потом била усмерена на предлоге за давање сагласности на планове и програме рада и финансијске планове за 2013.годину установа и фонда чији је оснивач град Смедерево.

Одборници су се сагласили са плановима Центра за културу, Народне библиотеке, Историјског архива, Музеја, Регионалног завода за заштиту споменика културе, Центра за социјални рад, Радничког универзитета, Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању и Фонда за образовање Смедерево.

Такође су усвојени годишњи планови рада, финансијски планови са планом набавке добара, услуга и радова за 2013.годину Здравствене установе Апотека Смедерево и Установе за предшколско васпитање и образовање Наша радост Смедерево.

Скупштина града Смедерева је на седници у петак прихватила и нацрте решења о давању сагласности на статуте Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању и Народне библиотеке Смедерево и о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вожд Карађорђе" у Водњу.