Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Одржана 103. седница Градског већа

У четвртак је одржана 103. седница Градског већа на којој су разматрана питања из надлежности Скупштине града Смедерева, предложена за дневни ред седнице, заказане за  петак, 29. новембар.

 

Усвојен је Нацрт и утврђен Предлог одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину, висини стопе амортизације и утврђивању зона са коефицијентима за непокретности у зонама за град Смедерево, а што је и законска обавеза до краја новембра и била би у примени од 1. јануара 2014. године. У међувремену су обављене консултације са одборничким групама, а предложена Одлука претходно jе објављена на сајту Града Смедерева, како би грађани могли да упуте предлоге, примедбе и сугестије.

 

Скупштини града предложена је Одлука о правима социјалне заштите у граду Смедереву, усклађена са новим Законом у области социјалне заштите и правилницима у овој области, којом су права корисника проширена у односу на претходни период, попут бесплатне ужине за 440 сиромашних ученика основношколског узраста.

 

Одборници ће такође одлучивати о предложеној Одлуци о допунама Одлуке о начину остваривања права на повлашћену вожњу за кориснике са територије града Смедерева, а у вези са потребама средњошколаца и која би се спроводила од 1. јануара 2014. године.

 

Због замене члана из редова запослених, предложено је Скупштини града да донесе Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Др Јован Цвијић" у Смедереву.

 

Градско веће је прихватило Предлог за давање сагласности на Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа Спортски центар Смедерево за 2013. годину и предложено је Скупштини града да на исти да сагласност. Градоначелница је, у оквиру дискусије поводом ове тачке дневног реда, предложила да се буџетом за наредну годину субвенционише цена коришћења базена одређеним категоријама - студентима и основношколцима за школу пливања.

 

Прихваћен је Предлог за давање сагласности на измене Плана рада и измене Финансијског плана Дома здравља „Смедерево" у Смедереву за 2013. годину усаглашене са Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину.  Такође је покренута процедура за куповину неопходног санитетског возила за Службу хитне помоћи.

 

Већници су прихватили и Предлог за давање сагласности на Финансијски план Центра за социјални рад Смедерево за 2013. годину усаглашен са Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину и биће предложен Скупштини града да на исти да сагласност.