Електронска пријава за упис деце у Предшколску установу преко портала Е-управа Зимска бајка у нашем граду Проглашење најбољих спортиста Смедерева за 2019. годину Светосавска академија Срећни новогодишњи и божићни празници


Одржана 104. седница Градског већа

У четвртак је одржана 104. седница Градског већа, а претходно је настављена 100. седница Градског већа града Смедерева.

 

На дневном реду нашле су се информације о реализацији програма пословања за 2013. годину - III квартал и то: Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево, Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево и Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево. Закључено је да се формира радна група са задатком да направи санациони програм за четири предузећа, која су настала из ЈКП Комуналац, са могућношћу статусних промена.

 

Раније су прихваћене информације о реализацији програма пословања за 2013. годину - III квартал, и то: ЈП Дирекција за урбанизам, изградњу и грађевинско земљиште, ЈКП Водовод и ЈКП Зеленило и гробља. Јавним предузећима је предложено да информације о реализацији програма пословања за IV квартал ураде по истој методологији.

 

У оквиру 104. седнице Градског већа усвојена су мишљења и предлози радних тела Скупштине града Смедерева о материјалима увршћеним у предлог дневног реда 17. седнице Скупштине града Смедерева, заказане за 29. новембар 2013. године, након чега се прешло на одлучивање о питањима из надлежности Градског већа.

 

Већници су донели Решење о утврђивању економски најниже цене ауто-такси превоза на територији града Смедерева, које поред осталог, предвиђа увођење и тарифе четири за наплату пртљага. Такође, донето је Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о суфинансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2013. години.

 

Чланови Градског већа су информисани о допуни Ценовника услуга средстава саобраћаја и механизације за уговарање са градом Смедеревом, коју је усвојио Управни одбор ЈКП Чистоћа Смедерево, на седници одржаној 06. 11. 2013. године.

 

Усвојена је Информација у вези са захтевом ЈКП Зеленило и гробља Смедерево за давање сагласности да покрену јавну набавку велике вредности, за куповину погребног возила.

 

Потом се одлучивало по жалбама изјављеним против Решења Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Одсека за инспекцијске послове, Групе за комуналну инспекцију Градске управе града Смедерева, а поводом непрописног паркирања.

 

Градско веће је дало сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево  број 4548 од 13. 11. 2013. године.

 

Одобрена су новчана средства у укупном износу од 14.488.538,00 динара, на име једнократне новчане помоћи за 5.844 пензионера који су остварили право на минималну и мању од минималне пензије, у једнократном износу од 2.630,00 динара за пензионере из категорије запослености и самосталних делатности, односно 2.462,00 динара за пензионере из категорије пољопривредника, за сваког пензионера појединачно.