Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 105. седница Градског већа

У среду је одржана 105. седница Градског већа града Смедерева.

 

Као тачка дневног реда из надлежности Скупштине града Смедерева, разматран је Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2013. годину. Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци буџета града Смедерева за 2013. годину утврђују се у износу од 3.920.000.000 динара.

 

Градско веће је затим прихватило Нацрт, утврдило Предлог и предложило Скупштини града Смедерева да донесе Одлуку о изменама и допунама Статута града Смедерева, коју је припремила Комисија за израду Нацрта одлуке о изменама и допунама Статута града Смедерева.

 

Одборницима је предложено да донесе и Одлуку о саветнику за заштиту права пацијената на територији града Смедерева. Законом о правима пацијената, поред осталог, предвиђено је да заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе, одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље.

 

Већници су прихватили Извештај о реализацији Годишњег плана рада Установе за предшколско образовање и образовање Наша радост Смедерево за радну 2012/2013. годину и предложили Скупштини града да исти прихвати.

 

Из надлежности Градског већа прихваћен је предложени Закључак о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности по зонама у циљу утврђивања пореза на имовину за пореске обвезнике који не воде пословне књиге у 2014. години.

 

Усвојен је Закључак за измену Закључка Градског већа, број 400-8056/2013-07 од 17.10.2013. године, а у вези са захтевом Месне заједнице Царина поводом вашара у периоду од 3-4. јула 2013. године.

 

Градско веће града Смедерева донело је Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о категоризацији спортова и критеријумима за расподелу и коришћење средстава за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева.

 

Прихваћен је предложени Правилник о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева.

 

Градском већу је достављена Информација о издатим такси дозволама возила и возача, као и поднетим молбама Градском већу града Смедерева, лица заинтересованих за обављање ауто-такси превоза, на дан 28.11.2031. године. Закључено је да се за следећу седницу Скупштине града припреми нова Одлука о ауто-такси превозу, а до тада је организована јавна расправа.