Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 106. седница Градског већа

У среду је одржана 106. седница Градског већа града Смедерева.

 

После разматрања записника са претходних седница, пред члановима Градског већа нашла су се питања из надлежности Скупштине града Смедерева.

 

Мишљења и предлози радних тела Скупштине града Смедерева о материјалима увршћеним у предлог дневног реда 18.седнице Скупштине града Смедерева, заказане за 12.децембар 2013.године, прихваћена од стране већника, предложена су одборницима на усвајање.

 

Амандмане поднете на Предлог одлуке о изменама и допунама Статута града Смедерева, Градско веће није прихватило, односно предложено је Супштини града Смедерева да исте одбије.

 

Прихваћени су нацрти, утврђени предлози одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева, о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева путем изградње, о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној својини града Смедерева, као и о допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта.

 

Прихваћен је Програм пословања Јавног предузећа Телевизија Смедерево за 2013.годину, који је донео Управни одбор Предузећа на седници одржаној 28.11.2013.године и предложен Скупштини града Смедерева да на исти да сагласност.

 

Такође, одборницима су предложене измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево и измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево.

 

Градско веће је прихватило Информацију о резултатима бербе јесењих култура и сетви пшенице у 2013.години на територији града Смедеревс и предложена је Скупштини града Смедерева да исту усвоји.                                                                                                                                                                                                                                               

На крају седнице, председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић обавестио је Градско веће о оставкама које су поднели досадашњи чланови, представници Демократске странке, др Иван Стевановић, Добрица Глишић и Ненад Максић.