Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Одржана 107. седница Градског већа

У понедељак је одржана 107. седница Градског већа града Смедерева, на чијем дневном реду су се нашли нацрти одлука и решења, предлози за давање сагласности из надлежности Скупштине града Смедерева, као и три тачке из надлежности Градског већа.

 

Усвојен је Нацрт, утврђен Предлог одлуке о буџету града Смедерева за 2014. годину и биће предложен одборницима на усвајање, на седници у уторак, 24. децембра 2013. године.

 

Одборницима су предложене и одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До и о оснивању Локалног савета за социјална питања.

 

Скупштини града Смедерева предложено je и Решење о давању сагласности на одлуке о усвајању Нацрта уговора о статусној промени издвајања уз припајање Јавног предузећа Градска стамбена агенција и Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево.

 

Градско веће је предложило одборницима за давање сагласности измене и допуне програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево - Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево и Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево.

 

Захтев Куглашког клуба Смедерево 1959 за коришћење назива града Смедерева у називу овог клуба прослеђен је Скупштини града на усвајање.

 

Из надлежности Градског већа, одлучивало се о давању сагласности на Ценовник обавезних трошкова сахрањивања Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, који ће се примењивати од 1. јануара 2014. Године.

 

Усвојена је и Информација о могућностима отуђења, односно прибављања 1/2 дела кат. парцеле број 1264 у К.О. Смедерево и 1/2 дела објекта на њој, у Улици Слободе број 11 у Смедереву.

 

Градско веће се такође сагласило да директор Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево потпише Уговор са Републичком дирекцијом за робне резерве, како би се на време обезбедиле неопходне количине мазута за наставак грејне сезоне.