Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 109. седница Градског већа

Одржана је 109. седница Градског већа града Смедерева, последња у 2013. години, на којој су, после усвајања Записника са 108. седнице, разматрани материјали из надлежности Градског већа.

 

Прихваћен је Закључак о покретању поступка давања у закуп пословног простора - хале коју ће Град Смедерево изградити на катастарској парцели број 233/60 К.О. Смедерево површине до 20.000 м2 прикупљањем писмених понуда.

 

Градско веће донело је решења о образовању Комисије за пословни простор и именовању председника и чланова Комисије и о образовању Комисије за пословни простор од посебног значаја и именовању председника и чланова Комисије.

 

Већници су се сагласили са Одлуком о суфинансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2013. години.

 

Прихваћена је Информација о раду радних тела Скупштине града Смедерева у периоду од 13. новембра 2012. године до 18. децембра 2013. године. Закључено је да се одборничким групама достави Информација, уз обавештење да преиспитају учешће својих чланова у радним телима.

 

На 109. седници се расправљало и о захтевима пореских обвезника за ослобађање плаћања обавеза по основу локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и то: „Vimeks D.O.O." Смедерево, „Железара Смедерево" д.о.о. Смедерево и „Rajčetov" d.o.o. Осипаоница.

 

Предлог решења о одређивању ресорних задужења чланова Градског већа града Смедерева одложен је за једну од наредних седница.