Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 118. седница Градског већа

У четвртак је одржана 118. седница Градског већа града Смедерева. После усвајања записника са претходне четири седнице, разматрана су питања из надлежности Скупштине града Смедерева и из надлежности Градског већа града Смедерева.

 

Прихваћен је Нацрт и утврђен Предлог који ће бити предложен Скупштини града Смедерева да донесе Одлуку о признањима, наградама и повељама града Смедерева. Овом Одлуком установљавају се признања, награде и повеље града Смедерева, као и награде фестивала града Смедерева који су под покровитељством града Смедерева и уређује поступак, надлежности и услови за њихову доделу.

 

Већници су прихватили Програм пословања Јавног предузећа Телевизија Смедерева за 2014. годину и предложили Скупштини града Смедерева да на исти да сагласност. Прихваћени су и планови и програми рада и финансијски планови за 2014. годину установа чији је оснивач град Смедерево: Народне библиотеке Смедерево, Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево и Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу.

 

Начелница Градске управе донела је, уз претходну сагласност Градског већа, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева. Овим Правилником предвиђена је обавеза запослених у Градској управи, као и постављених лица, да за свој рад одговарају материјално и дисциплински.

 

Градско веће дало је сагласност на Одлуку о измени одлуке о отуђењу непокретности земљишта КП.бр. 2914 К.О. Смедерево број 4548 (у Улици кнеза Михајла) од 13.11.2013. године. Одлука се односи на начин продаје која ће се обавити, уместо јавним оглашавањем прикупљањем писаних понуда, поступком јавног надметања.

 

Чланови Градског већа су расправљали и о предлозима за давање у закуп и продужењу важности уговора о закупу пословних простора који су у јавној својини.

 

Градско веће је прихватило Информацију у вези са Одлуком Управног одбора ЈКП Паркинг сервис број 12/3 и број 12/4 од 6.12.2013. године, као и Извештај Групе за комуналну инспекцију, Одсека за инспекцијеске послове по Закључку Градског већа града Смедерева, број 355-346-1/2013-07 од 17.01.2014. године, а у вези са уклањањем непрописно остављених возила на јавним и јавним зеленим површинама.