Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 120. седница Градског већа

У четвртак је одржана 120. седница Градског већа града Смедерева.

Из надлежности Скупштине града разматрани су нацрти одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Липе и то: Нацрт одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Липе, Нацрт одлуке о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Липе и Нацрт одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Липе и именовању чланова Комисије.

 

Чланови Градског већа дали су сагласност на планове и програме рада и финансијске планове за 2014. годину установа чији је оснивач Град Смедерево и то: Центра за културу Смедерево, Историјског архива у Смедереву, Музеја у Смедереву, Установе за предшколско васпитање и образовање „Наша радост" Смедерево, Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце", Смедерево и Дома здравља „Смедерево" у Смедереву.

 

Већницима је достављен Извештај о резултатима спроведеног референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До.

 

Из надлежности Градског већа, прихваћен је Предлог за закључивање Уговора са компанијом PKC WIRING SYSTEMS доо Смедерево о закупу пословног простора - производне хале коју ће Град Смедерево изградити на кат.парц.бр. 233/60 К.О. Смедерево.

 

На дневном реду нашао се Предлог за давање сагласности на Финансијски план сеоских месних заједница града Смедерева за 2014. годину.

 

Разматран је приговор ТВ Јерина 2006 д.о.о. изјављен на Одлуку о додели средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја, а потом и Предлог коначне Одлуке о додели средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја.

 

Већницима је, након одлучивања по жалбама изјављеним на Одлуку о додели финансијске помоћи социјално угроженим студентима Фонда за образовање Смедерево, број 18-1/2013 од 16. децембра 2013. године, представљена Информација поводом спроведеног Конкурса за доделу стипендија за школску 2013/2014. годину и Јавног позива за прикупљање захтева за остваривање финансијске помоћи социјално угроженим студентима.

 

Градско веће је расправљало о предложеним решењима о давању на коришћење без накнаде пословних простора и то: Дому здравља „Смедерево" у Смедереву у Улици јадранској број 8-10 у Смедереву и Историјском архиву Смедерево у Улици слободе број 6 у Смедереву, затим и о предлозима за давање у закуп и продужењу важности уговора о закупу два пословна простора.

 

Градском већу је достављена Информација о категоризацији државних путева на територији града Смедерева, а као допунска тачка дневног реда, дата је сагласност на Листу вредновања и рангирања пријављених програма у области социјалне заштите који се финансирају из буџета Града Смедерева.