Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Одржана 13.седница Скупштине града Смедерева

У петак је одржана 13. седница Скупштине града Смедерева.

 

Председник Скупштине града, Бранче Стојановић, пре усвајања дневног реда, обавестио је одборнике о формирању нове одборничке групе која ће убудуће деловати под именом Покренимо Смедерево - Томислав Николић, настала спајањем Одборничке групе Покрет за Смедерево - Др Јасна Аврамовић и Одборничке групе Покренимо Смедерево - Томислав Николић (СНС, Нова Србија, ПУПС, Покрет социјалиста). Председник новоформиране одборничке групе, која броји 29 одборника је Петар Дисић, а заменик Стојан Босић.

 

Одборници су прихватили Одлуку о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2012.годину.    У консолидованом рачуну буџета града Смедерева нема одступања и он износи 3.128.785.000,00 динара. Планирани приходи и примања буџета града Смедерева за 2012.годину износе 3.329.400.000,00 а укупни остварени приходи и примања, са пренетим средствима из претходне године износе 2.836.812.143,00 динара, што је 85,20 одсто планираног износа средстава, поред осталог је рекао известилац, члан Градског већа задужен за финансије, Славиша Стошић.

 

Скупштина је донела Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево и огласа о Јавном конкурсу за избор кандидата за именовање директора.

 

Ова Одлука обухвата расписивање огласа за директоре ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈКП Пијаце Смедерево, ЈКП Чистоћа Смедерево, Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију Смедерево, ЈП Градска стамбена агенција Смедерево, ЈП Телевизија Смедерево и ЈП Спортски центар Смедерево.

 

Правни основ је садржан у Закону о јавним предузећима и Закону о локалној самоуправи.

 

Одборници су потом донели решења о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево, о измени Решења о именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије за избор одборника Скупштине града Смедерева у сталном саставу и њихових заменика, о именовању директора и заменика директора Дома здравља „Смедерево" у Смедереву, о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Апотеке „Смедерево" у Смедереву и о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за развој пољопривреде града Смедерева.

 

Скупштина града је усвајањем Одлуке о пијацама прописала услове и начин обављања комуналне делатности управљање пијацама и пружање услуга на њима на територији К.О. Смедерево. Пијацама у сеоским срединама не управља ЈКП Пијаце Смедерево.

 

Прихваћена је Одлука о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права јавне својине град Смедерево, као и Одлука о градском и приградском превозу путника на територији града Смедерева.

 

Скупштина града Смедерева је затим прихватила Одлуку о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији града Смедерева.

 

Усвојена је и Одлука о измени Одлуке о организовању Музеја у Смедереву, а донето је и Решење о давању сагласности на Статут Музеја у Смедереву.

 

Одборници су прихватили Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе Херој Срба у Осипаоници.

 

Усвојен је и Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2013. годину.

 

Скупштина се сагласила са изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево за 2013. годину и Програма пословања Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево за 2013. годину.

 

Прихваћени су извештаји о раду и пословању за 2012. годину јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево, уз констатације дате у материјалима - ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈКП Пијаце Смедерево, ЈКП Чистоћа Смедерево, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево и ЈП Градска стамбена агенција Смедерево.

 

Подршку одборника добили су и извештаји о раду и финансијском пословању за 2012. годину установа чији је оснивач град Смедерево - Центра за културу Смедерево, Народне библиотеке Смедерево, Историјског архива у Смедереву, Музеја у Смедереву, Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, Центра за социјални рад Смедерево, Радничког универзитета Смедерево, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу и Апотеке „Смедерево" у Смедереву.

 

Усвојен је Извештај о раду и Извештај о реализацији финансијског плана Туристичке организације града Смедерева за 2012. годину и Извештај о раду и коришћењу средстава Фонда за развој пољопривреде града Смедерева у периоду јануар-децембар 2012. године.

 

Скупштина града је прихватила и Извештај о резултатима спроведених избора за чланове савета месних заједница у граду Смедереву, одржаних 31. 05. 2013. године и поновљених избора за избор чланова Савета МЗ Вучак 14. 04. 2013. године.

 

Одборници су дали сагласност на Програм пословања и Финансијски план Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце" Смедерево за 2013. годину.

 

При крају седнице, одборницима се обратила градоначелница, др Јасна Аврамовић, која је поздравила формирање нове одборничке групе, за коју је рекла да ће радити искључиво у интересу грађана Смедерева.