Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Одржана 14. Седница Скупштине града

У уторак је одржана 14. седница Скупштине града Смедерева.

 

На почетку 14. седнице Скупштине града Смедерева разматрани су предлози аката из области финансија.

 

Одборници су усвојили, у оквиру прве тачке дневног реда, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2013. годину, са констатацијама датим у материјалу, затим Информацију о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-VI 2013. године и Извештај о ревизији финансијских извештаја и пословних књига града Смедерева, са стањем на дан 31. децембра 2012. године.

 

Централна тачка дневног реда била је Одлука о изменама и допунама буџета града Смедерева за 2013. годину, за коју је гласало 47 одборника, без гласова против и уздржаних. Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци буџета града Смедерева за 2013. годину, утврђени су у износу од 2.956.000.000,00 динара.

 

Одборници су се сагласили са Изменама и допунама Програма пословања за 2013. годину Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију, као и ЈКП Паркинг сервис, ЈКП Чистоћа, ЈКП Зеленило и гробља, ЈП Градска стамбена агенција и ЈКП Водовод Смедерево.

 

Потом су прихваћени предлози аката у вези са Јавним предузећем Градска стамбена агенција - Одлука о измени Одлуке о оснивању ЈП Градска стамбена агенција и Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута ЈП Градска стамбена агенција Смедерево.

 

Усвојен је План детаљне регулације за катастарску парцелу број 696/1 К.О. Смедерево - комплекс Старе железаре - прва фаза - (целина 3).

 

Прихваћена су и предложена решења о измени решења о именовању чланова школских одбора: Музичке школе „Коста Манојловић" у Смедереву, Основне школе „Вожд Карађорђе" у Водњу, Гимназије и Техничке школе у Смедереву.

 

Одборници су прихватили и Извештај о раду и Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима Фонда за младе таленте за 2012. годину.  

 

Председник Скупштине је на крају седнице позвао одборнике да дају свој допринос у организацији  Смедеревске јесени и буду добри и достојни домаћини манифестације, која се одржава по 126. пут.