Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 16. седница Градског већа

Чланови Градског већа, на седници у четвртак, усвојили су измењену Одлуку о избору пројеката у култури који се финансирају из буџета града Смедерева, као и извештај о раду и пословању ЈКП Водовод, за првих шест месеци ове године.

Из надлежности Скупштине града, чланови Градског већа су се сагласили са Нацртом одлуке о начинима и критеријумима за остваривање финансијске помоћи пензионерима града Смедерева.

Финансијску помоћ моћи ће да остварују категорије пензионера који имају пребивалиште на територији града Смедерева и остварују право до минималне и минималну пензију на основу расположивих и достављених података које Одељењу за јавне службе ГУ доставља Републички фонд за ПИО – Филијала Смедерево. Висина давања финансијске помоћи пензионерима града Смедерева утврђује се у висини од 20 одсто од минималне пензије.

Градско веће се сагласило и са нацртима одлука о оснивању Дома здравља „Смедерево“, о уређењу фасада и престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну заштиту, што је предложено Скупштини града на усвајање.

Ка допуна дневног реда, усвојен је и нацрт решења о образовању Стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Смедерева и спровођење  поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Смедереву.