Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


Одржана 17. седница Скупштине града Смедерева

У петак је одржана 17. седница Скупштине града Смедерева.

 

Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о утврђивању висине стопе пореза на имовину, висини стопе амортизације и утврђивању зона са коефицијентима за непокретности у зонама за град Смедерево. Претходно су обављене консултације са одборничким групама, а текст Одлуке jе објављен на сајту Града Смедерева, како би грађани били у прилици да прочитају текст и упуте евентуалне предлоге, примедбе и сугестије.

 

Одборници су усвојили Одлуку о правима социјалне заштите у граду Смедереву, којом се уређују права у области социјалне заштите, носиоци права, обим, услови и начин остваривања прав социјалне заштите, у складу са Законом о социјалној заштити, за чије је обезбеђивање надлежан Град Смедерево.

 

Једногласно је усвојена Одлука о допунама Одлуке о начину остваривања права на повлашћену вожњу за кориснике са територије града Смедерева. Ово право остварују ученици средњих школа који имају пребивалиште на територији града Смедерева, а који су уписани у школе чији образовни профил и подручје рада не постоји на територији града Смедерева.

 

Сагласност Скупштине града Смедерева добили су: Програм пословања са Финансијским планом Јавног предузећа Спортски центар Смедерево за 2013. годину, Измене Плана рада и Измене Финансијског плана Дома здравља Смедерево за 2013. годину, као и Финансијски план Центра за социјални рад Смедерево за 2013. годину, усаглашен са Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину.

 

Решењем о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Др Јован Цвијић", промењен је члан Школског одбора из редова запослених.

 

Делу 17. седнице Скупштине града Смедерева, као гости, присуствовали су и ученици Гимназије у Смедереву, који у оквиру изборног предмета изучавају грађанско васпитање.